Annons

gaser

Att bubblorna uppstår utmed glasets insida har att göra med ytspänningen. Det krävs mycket energi för att en ny gränsyta ska bildas mellan gasen och det fria vattnet.
Växter står för mellan 10 och 30 procent av utsläppen av växthusgasen metan i atmosfären, enligt en rapport i tidskriften Nature.
I ett plan över Atlanten sitter Ulf Olsson, forskningsingenjör på LKAB. Han är på väg till en forskningskonferens om gruvteknik i Tucson, USA.
Norrskenet på Saturnus är både likt och olikt motsvarande fenomenen på jorden. Det framgår av studier som kombinerar flera olika bildkällor både i ultraviolett och i synligt ljus.
Trots att kön till observationstider på det amerikanska rymdteleskopet är lika lång i dag som någonsin, har Hubble inte fått nya anslag från den amerikanska kongressen för nästa år.
Vätgas är ett eftertraktat fordonsbränsle, bland annat av miljöskäl. Ett avgörande hinder är dock att det saknas ett säkert och samtidigt effektivt sätt att lagra gasen i fordonet.