Annons

hälsa

Nationalekonomerna Jakob Svensson och Martina Björkman vid Stockholms universitet har undersökt vad som händer när man hjälper människor i en ugandisk by att utkräva ansvar.
Sedan uttrycket "överflödssamhället" lanserades 1958 av John Galbraith har konsumtionen i de rika delarna av världen flerfaldigats - men har detta medfört ökad tillfredss
Statussyndromet handlar om just detta, hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden.
Bo Knarrström, arkeolog vid Riksantikvarieämbetet, är specialist på slagfältsarkeologi.
Ingen kan ha undgått den massiva mediebevakning som fågelinfluensans ankomst till Europa framkallade under senhösten.