Annons

hälsa

Nationalekonomerna Jakob Svensson och Martina Björkman vid Stockholms universitet har undersökt vad som händer när man hjälper människor i en ugandisk by att utkräva ansvar.
Statussyndromet handlar om just detta, hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden.
Sedan uttrycket "överflödssamhället" lanserades 1958 av John Galbraith har konsumtionen i de rika delarna av världen flerfaldigats - men har detta medfört ökad tillfredss
Ingen kan ha undgått den massiva mediebevakning som fågelinfluensans ankomst till Europa framkallade under senhösten.
Bo Knarrström, arkeolog vid Riksantikvarieämbetet, är specialist på slagfältsarkeologi.