Annons

hälsa

En studie av 1 300 belgiska tonåringar som fick titta på sjukhussåpor visar att de blev mer oroliga för att drabbas av sjukdomar.
Under graviditeten måste mammans och fostrets blod samarbeta för att fostret ska kunna utvecklas. Men blodcellerna får inte blandas, eftersom det kan leda till livshotande immunreaktioner.
Dessa frågor besvaras i boken Där guld glimmar blått, för att förbereda läsare på nanorevolutionen - som redan börjat i liten skala.
Nationalekonomerna Jakob Svensson och Martina Björkman vid Stockholms universitet har undersökt vad som händer när man hjälper människor i en ugandisk by att utkräva ansvar.
Sedan uttrycket "överflödssamhället" lanserades 1958 av John Galbraith har konsumtionen i de rika delarna av världen flerfaldigats - men har detta medfört ökad tillfredss
Statussyndromet handlar om just detta, hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden.