Annons

Hansson

Det var i januari 1928 som socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson använde detta begrepp i riksdagen för att beskriva det samhälle som partiet eftersträvade.
Det talas ofta om en svensk modell. Men vad är det?
De skisserar en svensk särlösning som bygger på kompromisser och en extrem individualism.
Svar: - Produktionen av kärnkraftsel har minskat sedan de två reaktorerna i Barsebäck togs ur drift.
Partiklar i atmosfären reflekterar bort solljus och bygger upp molntäcket så att temperaturen faller. Det betyder att människans utsläpp av sot och andra partiklar påverkar jordens klimat.
En iskärna har borrats upp från 3 260 meters djup i Antarktis. Den långa ispelaren är en tidsmaskin som leder forskarna 740 000 år tillbaka i historien.