Annons

Hansson

Det talas ofta om en svensk modell. Men vad är det?
De skisserar en svensk särlösning som bygger på kompromisser och en extrem individualism.
Svar: - Produktionen av kärnkraftsel har minskat sedan de två reaktorerna i Barsebäck togs ur drift.
En iskärna har borrats upp från 3 260 meters djup i Antarktis. Den långa ispelaren är en tidsmaskin som leder forskarna 740 000 år tillbaka i historien.
Partiklar i atmosfären reflekterar bort solljus och bygger upp molntäcket så att temperaturen faller. Det betyder att människans utsläpp av sot och andra partiklar påverkar jordens klimat.