Annons

Hansson

För detta ändamål används två av mänsklighetens stora uppfinningar: den vetenskapliga metoden (med alla sina varianter och specialfall) och det vetenskapliga samtalet (universiteten, tidskrifterna,
På fem miljoner år har palmkrabban tagit sig upp ur havet för att leva på land.
För första gången har en iskärna som visar övergången från en värmeperiod till en istid hämtats ur inlandsisen på Grönland.
Den brittiske astronomen Percy Seymour vid University of Plymouth har just kommit ut med en bok där han argumenterar för att spådomskonsten astrologi är en vetenskap.
I en undersökning av bland andra valexperten Sören Holmberg har Sverigesprofessorer i statsvetenskap betygsatt våra statsministrar.
I somras utlyste Lunds universitet en professur i psykologi inkluderande parapsykologi och hypnologi. Det handlar bland annat om tankeöverföring och fjärrskåderi.