Annons

hjärnbruk

Det slumpmässiga inslaget i presentöppnandet ligger i att Stefan väljer ett av de båda givna kuverten med lika sannolikheter: 0,5 vardera. Detta faktum bestämmer det aktuella utfallsrummet. Om beloppen i kuverten är a respektive b blir den förväntade vinsten 0,5 a+0,5 b. Att det ena beloppet är dubbelt så stort som det andra förändrar i princip inte detta: Om beloppet i det ena kuvertet är x och i det andra 2x blir förväntade vinsten följaktligen 0,5x + 0,5 * 2x=1,5x. Om Stefan byter kuvert blir den förväntade vinsten densamma - det blir sålunda ingen genomsnittlig förändring om Stefan...
Låt säga att det står på nord- eller sydpolen. Då skulle stenen efter en något vriden bana landa något väster om punkt B men precis intill tornet.
Flera läsarbrev har inkommit med alternativa lösningar till problemet med Susanne och myrorna. De flesta är korrekta, men ingen har hittills klarat problemet på färre dagar än vad facit anger.
Nya matematiska gåtor av Paul Vaderlind. Svårighetsgraden är varierande när Paul Vaderlind nu ger ut ytterligare 55 olika matematiska problem.