Annons

högskolor

Examen från ett gammalt och stort universitet ger inte automatiskt högre lön.
På 1960- och 70-talen gick en flyttvåg över landet. Då fanns en stark föreställning om att man tvingades flytta på grund av jobben.
Antalet sökande till universitet och högskolor i höst ökar igen. Ett ganska säkert tecken på en annalkande lågkonjunktur. Uppgången gäller alla utbildningar. Utom dem i språk.
1. Vad säger din avhandling om hur studenter förstår matematik? - Jag har valt att inte titta så mycket på förståelse.
År 2006 ökade antalet disciplinåtgärder återigen - jämfört med 2001 har antalet avstängda studenter ökat med långt mer än 300 procent, totalt nära 400 studenter stängdes av.
Det var i januari 1928 som socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson använde detta begrepp i riksdagen för att beskriva det samhälle som partiet eftersträvade.