Annons

högskolor

Antalet sökande till universitet och högskolor i höst ökar igen. Ett ganska säkert tecken på en annalkande lågkonjunktur. Uppgången gäller alla utbildningar. Utom dem i språk.
1. Vad säger din avhandling om hur studenter förstår matematik? - Jag har valt att inte titta så mycket på förståelse.
Det var i januari 1928 som socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson använde detta begrepp i riksdagen för att beskriva det samhälle som partiet eftersträvade.
År 2006 ökade antalet disciplinåtgärder återigen - jämfört med 2001 har antalet avstängda studenter ökat med långt mer än 300 procent, totalt nära 400 studenter stängdes av.
Den sysselsatte någon promille av befolkningen och det mesta försiggick i avskildhet.
Arbetslivserfarenheter från tiden före högskolestudierna höjer inte lönen på samma sätt som erfarenheter efter avslutade studier.