Annons

högskolor

Svar: Latinet var kyrkans språk och därför gångbart över hela det kristna Europa, nästan som engelskan i dag.
Givet att folk förr i tiden levde i fredstid och åtminstone hade mat för dagen var de knappast mindre tillfreds med livet än dagens människor.
"Den vetenskapliga metoden" kan ta sig skilda uttryck på olika forskningsområden, men grundelementen är desamma: resultaten ska vara upprepbara, alltså oberoende av forskarens person, och målet är
Inom lagsporter försöker varje klubbledning samla ett antal individer som kompletterar varandra.
Enligt de regelbundna undersökningarna av partisympatier som Statistiska centralbyrån genomför är den bortglömda generationen, 50-talisterna, rödare än andra generationer.
Det handlar inte om lagerkransar, doktorshattar, tjusiga resultat eller fantastiska upptäckter utan om fusk, plagiat och vetenskaplig oredlighet.