Annons

HSFR

Det sägs att allt blir mer fragmentiserat och snuttifierat och mindre speglar helhet och sammanhang. Det är därför inte så konstigt att också texter bryts ner i allt mindre partier.
Tanken gror och frodas i social gemenskap och kultur. Men var finns då själen? Filosofen Ingar Brinck funderar kring den amerikanske komplexitetsforskaren John L Castis bok The Cambridge Quintet.