Annons

idéhistoria

Moral ska baseras på ett fortlöpande filosofiskt samtal där alla ståndpunkter är preliminära. Så möjliggörs utveckling av moralen i takt med att samhället förändras.
En vacker bok som bjuder på vandring bland världens träd med korta nedslag och berättelser om träd och identitet, träd och liv, träd och tid, träd och hälsa.
År 1980 kom boken Sverige 2020 – en framtid för människor. Där beskrivs en utpräglat pessimistisk syn på framtiden och spås flera svältkatastrofer i världen fram till år 2020. Men det fanns vissa föredömen som inger forskarna hopp i en sådan situation; tidstypiskt nog framhåller de hur bra Kina fördelade sina resurser under kulturrevolutionen. Boken gavs ut av Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor vid Göteborgs universitet. Forskarna betonar att de har försökt vara optimistiska, men skisserar ändå denna övergripande bild av världen fram till 2020: ökande stagnation i i-...
Vid sidan av Einstein och Darwin är Galileo Galilei den mest omskrivna vetenskapsmannen i världen. Så frågan är vad en ny bok om honom kan bidra med.
År 1914 publicerades en liten bok med titeln Våra högre läroverk om hundra år. Författare var språkforskaren Johan August Lundell, professor vid Uppsala universitet.
Efter stormaktstidens slut var Sverige en fattig småstat. Nu gällde det att få det land man hade att blomstra – och vägen dit låg i en stor befolkning. Det är bättre att folket har brist på land än att landet har brist på folk, sammanfattades situationen i 1700-talets mitt. Många människor skapar efterfrågan på varor och tjänster, vilket skulle skapa välstånd, löd resonemanget. Så Sverige skulle fyllas med folk, och gränsen mellan prognos och vision var inte helt tydlig i denna samhällsplaneringens barndomstid. I de tidiga statistikernas kalkyler skulle Sveriges befolkning snabbt växa till 9...