Annons

idéhistoria

Ernst Fehr är van att låta försökspersoner göra upp om pengar i olika typer av spel. I dag spelar han själv. Det är mest på skoj, men pengarna är riktiga. Experimentet kallas ultimatumspelet. Jag har gett tio stycken tiokronorsmynt till Jann Lipka, F&F:s fotograf. Han och Ernst Fehr ska dela på pengarna. Jann får vara hur snål som helst. Ernst Fehr kan bara välja mellan att tacka ja till det han erbjuds, eller – om han tycker att andelen är för liten – säga nej. Ett nej betyder att ingen får några pengar alls. Jann räcker över tre av de tio mynten, avsiktligt snål för att testa...
I historiska dokument framställs rovdjuren som blodtörstiga, bestialiska inkräktare som myndigheterna ville utrota eller fördriva. Varför var det så? Orsaken kan delvis spåras till en statlig kampanj, inledd på 1700-talet, som hade till syfte att befria Sverige från stora rovdjur. Men kampanjen var inte folkligt förankrad. Det krävdes ihållande och systematisk retorik från myndigheterna, där rovdjuren framställdes som hotfulla inte bara mot hus och hem utan också mot det svenska riket. Rovdjursjakten blev därmed en del av det svenska nationsbygget. År 1647, under drottning Kristinas regering...
Sverige i början av 1980-talet. Miljonprogrammets 1 006 000 bostäder var ännu rätt nya, och torde gott och väl täcka framtidens behov.
År 2009 disputerade för första gången någonsin fler kvinnor än män vid svenska universitet. Det var ingen tillfällighet.
Sommaren 1979 ombildades Forskning & Framsteg till den stiftelse som än i dag ger ut tidskriften.
Våren 1861 skapades en fotoateljé på Karolinska Institutet för att använda den nya teknik som funnits i Sverige sedan 1840-talet.