Annons

idrottsforskning

Forskarna har följt drygt 2000 män, födda 1920, från att de var 50 år och till nu. De som i frågeformulär uppgett att de motionerar idogt levde inte oväntat längre än de som var fysiskt inaktiva. Men det nya i studien, som publiceras i tidskriften British Medical Journal, är att det lönar sig att börja träna även för den som är över 50 år. – Vi visar att den som börjar träna i medelåldern kan förbättra chansen till ett långt liv minst lika mycket som genom att sluta röka, säger forskaren Liisa Byberg vid Uppsala kliniska forskningscentrum och Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid...
Ofta sparkas tränare när ett lag har motgångar. Men enligt ny forskning från Mittuniversitetet i Östersund är det helt fel strategi.
Det föds i genomsnitt 1,5 barn per kvinna i Europeiska unionen. Den så kallade reproduktionsnivån, där invånarantalet är konstant, ligger i västvärlden på 2,1 barn.
Hård träning kan leda till oregelbunden eller utebliven menstruation.
I studien ingick fjorton unga boxare och som jämförelse tio personer som inte boxades.
Leonid Kuzmin har genomfört en mängd försök i samma skidspår med vallade och ovallade skidor och har just lagt fram en licentiatavhandling vid Mittuniversitetet i Östersund.