Annons

istider

Det gällde bland annat mammutar, sabeltandstigrar, mastodonter och grottbjörnar.
En iskärna har borrats upp från 3 260 meters djup i Antarktis. Den långa ispelaren är en tidsmaskin som leder forskarna 740 000 år tillbaka i historien.
Den svenske polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld blev hänförd när han för första gången såg Jakobshavns isbræ år 1870.
För första gången har en iskärna som visar övergången från en värmeperiod till en istid hämtats ur inlandsisen på Grönland.
Fråga: Hur såg det ut på Nordkalotten under istiden? Hela kalotten var väl täckt av inlandsis? Anders Kloo,Trollhättan Svar: Vår bild av istiderna har med tiden blivit alltmer komplicerad. Den senaste i raden inleddes för ungefär 115 000 år sedan. Bland dagens forskare är den allmänna meningen att denna istid var uppdelad i tre skilda faser, mellan vilka nedisningen avbröts. För cirka 100 000 år sedan inträffade den första s k interstadialen, då nästan hela istäcket smälte bort. Den andra inträffade någon gång för 70 000-80 000 år sedan. Under den tredje och senaste fasen av istiden nådde...
Mississippi är en av världens viktigaste floder. Med sina många och stora bifloder avvattnar den omkring 40 procent av Förenta staternas yta samt södra delarna av Kanada.