Annons

järn

Utanför Bohusläns kust vid Skaftölandet strax söder om Lysekil har en fritidsdykare hittat ovanliga föremål, som visat sig härröra från ett förlist handelsfartyg.
Stjärnan innehåller minimala mängder järn, 200 000 gånger mindre än vår sol. Det är ett tecken på att stjärnan är mycket gammal.
Dagens nedblåsta barrskog i Småland är en produkt av 1900-talet och dess skogsindustri.
I ett relativt nybyggt villaområde utanför Skara blev källarna plötsligt fyllda av vatten. Detta trots att dräneringsrör hade grävts ner i marken runt husen.
Till ganska nyligen trodde vetenskapen att kol kan existera i två olika former - grafit och diamant.