Annons

Johansson

I årskurs 6 är eleverna i åldersblandade klasser fem procentenheter sämre i matematiska och språkliga test än elever i traditionella klasser.
Två böcker som har ungefär samma publik i sikte: unga ända ner till 10–12 årsåldern som vill veta allt om rymden.
Våra tarmar bebos av omkring ett kilo bakterier, vår normalflora. Nu visar svenska forskare att tarmen skapar ett skyddande slemlager som hindrar bakterierna från att bilda inflammationshärdar.
Studenterna plagierar i dag ivrigt från nätet, samtidigt som de i allt mindre utsträckning orkar ta sig igenom böcker.
Eta Carinae är en av Vintergatans största stjärnor. Den sänder ut lika mycket ljus på 6 sekunder som vår sol strålar på ett helt år.
I fredags fick Sandra Holmquist och hennes man Mathias Karlsson veta att trillingarna de väntar har mycket små chanser att klara sig utan en operation.