Annons

Karlsson

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Analfabetismen är troligen den högsta i världen, särskilt hos kvinnor.
Var och en som använder datorer vet att utvecklingen är svindlande. Knappt har man köpt en apparat förrän en ny och ännu bättre har nått marknaden.
Anders Karlsson är verksam vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han och hans forskarkolleger använder kvantfysik för datakryptering.
Ditt telefonnummer är kanske det enda som är sig likt när du ringer om fem år. Telefonen och tekniken för att förmedla din röst till mottagaren kommer troligen att vara helt annorlunda.
I notisen påstås följande "Vid behov kan evolutionen alltså återskapa urtida anpassningar." Min tolkning av fyndet är att denna snäcka har funnits sedan kvastfeningens tid och inte utvecklats ett d
På hösten 1977 skickades syskonfarkosterna Voyager 1 och Voyager 2 ut i planetsystemet för att undersöka jätteplaneterna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.