Annons

Karlsson

I takt med att kraven på återvinning blir hårdare, ökar också intresset för biologiskt framställda plaster. Det finns lösningar för olika typer av polymerer med skilda egenskaper.
En översiktlig bok av en svensk forskare - historieprofessorn Klas-Göran Karlsson - om Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen är ett välkommet bidrag till historieskrivningen om 1900-talet.
Fråga: Jag har hört att månen är på väg att lämna sin omloppsbana runt jorden. Denrör sig alltså längre och längre bort från jorden hela tiden.
I djurvärlden ägnar både hanar och honor mycket tid och energi åt sex. Och som framgår av föregående artikel handlar det inte enbart om att få ungar, utan ofta om ren lust och njutning.
Med naturlagarna som främsta beskyddare är kvantkryptot omöjligt att knäcka.
Det låter enkelt, men för en kvantdator är det en stor bedrift.