Annons

klassiska experiment

1. Funderade över värmen nere i dalen Eunice Foote (1819–1888) var en driftig kvinna som arbetade för kvinnors rättigheter, men som också intresserade sig för vetenskap. Hon hade märkt att solens strålar inte tycktes värma lika starkt uppe på en hög bergstopp som nere i en dal. Hon noterade också att det kunde bli väldigt varmt då solen kom fram efter ett regn, då luftfuktigheten var hög. Hon började därför undersöka luftens inverkan på hur varmt det blir när solen skiner. Bild: Istock 2. Tunnare och tätare luft Hon lade termometrar i två behållare. Ur den ena pumpade hon ut luft, för att...
1 | Ny syn på ljus – elektromagnetisk våg På 1860-talet hade James Clerk Maxwell (1831–1879) ställt upp en uppsättning ekvationer för elektromagnetism. Hans teori sade att ljus var en form av elektromagnetisk våg. Ur ekvationerna gick det till och med att härleda ljusets hastighet. James Clerk Maxwell. 2 | Utforma rätt experiment Nu började fysiker leta efter sätt att förena denna teori med vanliga elektriska experiment. Man behövde visa att luft och material som inte leder elektricitet ändå kan förmedla dessa elektromagnetiska effekter. 3 | Gnista gav ledtråd Heinrich Hertz (1857–1894)...
1. Ett inbyggt brandämne Under 1700-talet hade många kemister en uppfattning om att brännbara material innehåller ett särskilt brandämne, som fick namnet flogiston. När ett vedträ brann tänkte man sig att flogistonet läckte ut, och kvar blev resterna i form av aska. Bild: Istock 2. Blev tyngre av att brinna Den franske kemisten Antoine Lavoisier (1743–1794) gjorde många experiment med förbränning. Bland annat eldade han fosfor i ett slutet kärl. Efteråt hade den brända fosforn ökat i vikt, och mängden luft i kärlet hade minskat. Bild: Istock 3. Riktade misstankarna mot luften Resultatet...
Bild: WikiMedia 1. Poetisk matematiker Eratosthenes (276–194 f.Kr.) var en grekisk filosof som ägnade sig åt allt från poesi till matematik. En av hans prestationer var att mäta jordens omkrets. 2. Försvinnande skuggor Eratosthenes visste att det varje midsommar inträffade en intressant sak i staden Syene (numera Assuan): Alla skuggor försvann och solen sken rakt ned i brunnarna. Mitt på dagen vid midsommar stod solen alltså i zenit, rakt ovanför huvudet. 3. Mätte skuggans vinkel När det var dags för sommarsolstånd mätte Eratosthenes skuggan av en lodrät käpp i Alexandria. Skuggan försvann...
1. Läkare med intresse för elektricitet Luigi Galvani (1737–1798) var läkare och professor i Bologna och intresserade sig för den gåtfulla elektricitetens roll i kroppen. Han gjorde experiment med dissekerade grodor, assisterad av bland andra sin hustru Lucia. 2. Gnista och metall fick muskeln att röra sig 1791 publicerade Luigi Galvani resultaten från tio års experiment. I ett av försöken använde han föremål av koppar och järn för att koppla ihop en muskel i ett grodben med en nerv. Då drog muskeln ihop sig och benet böjdes. I tidigare experiment hade han sett samma sak, då han utsatte...
1. Teleskopet gör månen synlig Under 1600-talet började forskare studera månen i kikare. Galileo Galilei beskrev hur berg och dalar gav skiftande skuggor under månens olika faser. Ju bättre teleskopen blev, desto tydligare syntes “gropar, som är formade nästan som en tallrik”. Formuleringen kommer från naturfilosofen Robert Hooke (1635–1703). 2. Månförsök i förbigående 1665 publicerade Robert Hooke praktverket Micrographia , en bok späckad med teckningar av fantastiska detaljer från insekter och växter och andra företeelser som han sett i mikroskop. I slutet av boken gjorde han en liten...