Annons

klassiska experiment

1. Okänd partikel som knappt finns Vid radioaktivt sönderfall omvandlas en del av massan i en atomkärna till strålning. Men vissa typer av sönderfall tycks leda till att energi försvinner spårlöst. Wolfgang Pauli (1900–1958) presenterade idén om en partikel utan massa och elektrisk laddning, som tar med sig en del av energin: en neutrino – en partikel som kan tyckas gjord för att inte bli upptäckt. Wolfgang Pauli. Bild: CERN / Emilio Serge Visual Archives / American Institute of Physics / Spl 2. Orimligt tjock fälla Fysiker räknade ut att en neutrino borde kunna absorberas i en process som...
1) Mötte moln på berg Den skotske fysikern Charles Thomson Rees Wilson (1869–1959) blev intresserad av moln när han befann sig uppe på det drygt 1 300 meter höga berget Ben Nevis år 1894. Bild: Wikimedia commons 2) Gjorde egna moln Han började göra experiment med fuktig luft i en specialbehållare. Den kunde utvidgas hastigt så att trycket minskade, varpå temperaturen sjönk så att vattenångan kondenserade till små droppar och bildade en dimma. 3) Ersatte damm med strålning Molndroppar bildas bara om det finns en kärna för dem att växa runt – till exempel en dammpartikel. Men Wilson upptäckte...
1 | Både kemist och fysiker Hans Christian Ørsted (1777–1851) var en dansk kemist och fysiker, och den förste som framställde rent aluminium. Men mest känd är han för sin upptäckt av sambandet mellan elektrisk ström och magnetism. 2 | Nyfiken på blixteffekt Det var redan tidigare känt att blixtar kan orsaka magnetiska fenomen och till och med vända polerna på en magnetisk nål. Ingen hade dock lyckats förklara sambandet. Hans Christian Ørsted funderade mycket på det här. Men det tog tid innan han kom på hur han skulle angripa frågan experimentellt. Kompassnålen rörde sig när Hans Christian...
1) Prisma väckte nyfikenhet När Isaac Newton (1642–1727) fick ett prisma av glas upptäckte han att det var något mycket mer än bara en kuriositet eller leksak. 2) Sorterade färgerna Han gjorde ett litet hål i fönsterluckan och lät en smal stråle solljus träffa prismat. Prismats regnbåge fick falla på en skärm med ännu ett litet hål, som kunde släppa igenom en utvald färg från den uppdelade regnbågen. På andra sidan hålet placerade han ytterligare ett prisma. 3) Enfärgat ljus gick inte att dela När det enfärgade ljuset föll genom det andra prismat böjdes det av igen, men det förändrades inte...
1. Formulerade frågan Ernest Rutherford föddes på Nya Zeeland 1871 och vigde sitt liv åt att studera radioaktivitet. 1908 genomförde han ett banbrytande experiment som avslöjade vad alfastrålning består av. Han visste sedan tidigare att förhållandet mellan massa och laddning var samma som hos helium. Men det krävdes något mer för att riktigt bli säker. Bild: Prof. Peter Fowler / SPL 2. Byggde en strålfälla Han använde ett väldigt tunt glasrör som innehöll ett alfastrålande ämne. Efter att ha kontrollerat att alfastrålningen trängde igenom glasväggen placerade han röret inuti en kraftigare...