Annons

klassiska experiment

1. Teleskopet gör månen synlig Under 1600-talet började forskare studera månen i kikare. Galileo Galilei beskrev hur berg och dalar gav skiftande skuggor under månens olika faser. Ju bättre teleskopen blev, desto tydligare syntes “gropar, som är formade nästan som en tallrik”. Formuleringen kommer från naturfilosofen Robert Hooke (1635–1703). 2. Månförsök i förbigående 1665 publicerade Robert Hooke praktverket Micrographia , en bok späckad med teckningar av fantastiska detaljer från insekter och växter och andra företeelser som han sett i mikroskop. I slutet av boken gjorde han en liten...
1. Byggde vakuumpump Otto von Guericke var borgmästare i den tyska staden Magdeburg i mitten på 1600-talet. Han var också uppfinnare, och utvecklade en pump som kunde dra ut luft eller vatten ur ett kärl. Otto von Guericke 2. Kopparkula imploderade Först provade han att tömma en vattenfylld trätunna, men luft letade sig in genom träet och fogarna. Mer dramatiskt blev det med en kopparkula som tömdes på luft och plötsligt trycktes ihop med en ljudlig knall. ”Som när man skrynklar ihop en tygbit mellan fingrarna”, skrev Otto von Guericke. 3. Inte ens vilda hästar ... Så småningom fungerade...
1. Okänd partikel som knappt finns Vid radioaktivt sönderfall omvandlas en del av massan i en atomkärna till strålning. Men vissa typer av sönderfall tycks leda till att energi försvinner spårlöst. Wolfgang Pauli (1900–1958) presenterade idén om en partikel utan massa och elektrisk laddning, som tar med sig en del av energin: en neutrino – en partikel som kan tyckas gjord för att inte bli upptäckt. Wolfgang Pauli. Bild: CERN / Emilio Serge Visual Archives / American Institute of Physics / Spl 2. Orimligt tjock fälla Fysiker räknade ut att en neutrino borde kunna absorberas i en process som...
1) Mötte moln på berg Den skotske fysikern Charles Thomson Rees Wilson (1869–1959) blev intresserad av moln när han befann sig uppe på det drygt 1 300 meter höga berget Ben Nevis år 1894. Bild: Wikimedia commons 2) Gjorde egna moln Han började göra experiment med fuktig luft i en specialbehållare. Den kunde utvidgas hastigt så att trycket minskade, varpå temperaturen sjönk så att vattenångan kondenserade till små droppar och bildade en dimma. 3) Ersatte damm med strålning Molndroppar bildas bara om det finns en kärna för dem att växa runt – till exempel en dammpartikel. Men Wilson upptäckte...
1 | Både kemist och fysiker Hans Christian Ørsted (1777–1851) var en dansk kemist och fysiker, och den förste som framställde rent aluminium. Men mest känd är han för sin upptäckt av sambandet mellan elektrisk ström och magnetism. 2 | Nyfiken på blixteffekt Det var redan tidigare känt att blixtar kan orsaka magnetiska fenomen och till och med vända polerna på en magnetisk nål. Ingen hade dock lyckats förklara sambandet. Hans Christian Ørsted funderade mycket på det här. Men det tog tid innan han kom på hur han skulle angripa frågan experimentellt. Kompassnålen rörde sig när Hans Christian...
1) Prisma väckte nyfikenhet När Isaac Newton (1642–1727) fick ett prisma av glas upptäckte han att det var något mycket mer än bara en kuriositet eller leksak. 2) Sorterade färgerna Han gjorde ett litet hål i fönsterluckan och lät en smal stråle solljus träffa prismat. Prismats regnbåge fick falla på en skärm med ännu ett litet hål, som kunde släppa igenom en utvald färg från den uppdelade regnbågen. På andra sidan hålet placerade han ytterligare ett prisma. 3) Enfärgat ljus gick inte att dela När det enfärgade ljuset föll genom det andra prismat böjdes det av igen, men det förändrades inte...