Annons

klimatförändringar

Liksom alla reptiler är deltakrokodiler ( Crocodylus porosus ) växelvarma, eller så kallat ektoterma. Det innebär att deras kroppstemperatur följer omgivningens. De måste ha tillgång till vatten för att inte bli överhettade, vilket sker vid cirka 40 grader Celsius. Men nu har en ny studie från University of Queensland visat att även en liten höjning av vattentemperaturen kommer påverka deltakrokodilerna negativt. När temperaturen ökar med 3,5 grader från 28 till 31,5 halveras deltakrokodilernas dyktid. Och just en sådan höjning är trolig i deltakrokodilens levnadsområde runt norra Australien...
Den ökande koldioxidhalten i luften leder inte bara till en ökad växthuseffekt – utan även till att haven försuras. Nu har forskare vid University of Adelaide i Australien visat att detta kommer att påverka hajarna negativt. Studien gjordes på Port Jacksonhajen ( Heterodontus portusjacksoni ) som lever utanför Australiens sydkust. Genom att studera hajarna i stora tankar, med möjlighet att reglera försurningsgraden och temperaturen, kunde forskarna se att hajarnas förmåga att upptäcka byten försämras när surheten ökar. I vissa fall hade hajarna till och med svårt att identifiera själva bytet...
Det finns gränser för hur stora förändringar jorden tål. Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, varnar nu tillsammans med forskarkollegor för att vi befinner oss i riskzonen. Tidigare har de beräknat tröskelvärden för nio av de viktigaste processerna i biosfären. Att passera tröskeln innebär att förändringarna börja skena i väg i allt snabbare takt. Om till exempel isen smälter på Grönland och marken blir grön så absorberar den mörka ytan mer av solenergin, som i sin tur värmer marken än mer. Processen blir självförstärkande, utan återvändo. I en ny artikel i tidskriften...
– Om vi vill begränsa uppvärmningen till två grader Celsius (vilket blir ändå över medelvärdet för den förindustriella temperaturen på jorden) måste vi minska utsläppen av växthusgaser med 40-70 procent, sade IPCC-ordföranden Rajendra Pachauri. – Det innebär att vi bör gå över till helt fossilfria bränslen. Kanske behöver vi till och med ta ut överskottet av växthusgaserna, mest koldioxid, från jordens atmosfär. Gör vi det inte kommer klimatet att förändras oåterkalleligt vilket hotar allt levande på jorden, menar panelen. Havsnivån höjs, extrema väder tilltar, oceanerna blir allt surare. Och...
Sveriges högsta berg är nu 2 097 meter, vilket är det lägsta på drygt 100 år. Kebnekaises snötäckta sydtopp smälte under årets varma sommar – när den mättes i slutet på augusti i år var den bara 70 centimeter högre än nordtoppen. Under de senaste 15 åren har sydtoppens höjd minskat med i snitt en meter per år, så nästa år blir kanske nordtoppen högst. Det är i så fall första gången på minst 1 000 år. Nordtoppen består av fast berg, men är betydligt svårare att nå än sydtoppen, som är täckt med en cirka 40 meter tjock glaciär och ett lager snö. Varje sommar smälter en del av isen och snön, och...
Talgoxar föder upp sina ungar på fjärilslarver. För att häckningen ska lyckas, måste ungarna kläckas när födotillgången är som störst. Men nu har nederländska forskare kunnat visa att klimatförändringarna rubbar den här balansen. Forskarna analyserade 40 års häckningsdata från ett nederländskt bestånd av talgoxar. De årliga häckningsresultaten jämfördes med födotillgången och med väderdata. Forskarna, som har publicerat resultaten i Science , kunde konstatera att vårarna blivit allt varmare och att detta leder till en snabbare larvutveckling. Den optimala tidpunkten för häckning infaller...