Annons

klimatforskning

Våren kommer allt tidigare. Numera sker lövsprickningen i genomsnitt en vecka tidigare än för hundra år sedan. Men olika delar av landet påverkas på olika sätt och forskarna vill undersöka detta närmare. Du kan hjälpa dem genom att rapportera in hur långt våren har kommit hos dig. Under valborgshelgen kan du kolla upp en handfull vårtecken och rapportera in dem på Vårkollen . Forskarna vill veta om bland annat tussilago, blåsippa och vitsippa har börjat blomma där du bor. Vårkollen drivs av Svenska botaniska föreningen och ingår i ett större projekt som går ut på att kartlägga växtsäsongen...
Variationerna i torka och nederbörd har varit kraftiga sedan 800-talet i Asien, Europa och Nordamerika. De har till och med varit större än under 1900-talet, varför 1900-talets förändringar nu framstår som normalvariationer. Det framgår av en ny artikel i Nature av svenska forskare. – Vi har tagit fram långa medelvärden över torka och nederbörd under 12 århundraden, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist , historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet , som är huvudförfattare till artikeln i Nature . Överst visas trenden mellan 1951 och 2010 i årlig uppmätt nederbörd hämtat från...
Svavelutsläpp i form av luftburna partiklar sänker pH-värdet i regn. Det leder till så kallat surt regn, ett miljöproblem som drabbar både sjöar och skogar. I Europa kulminerade de luftburna svavelutsläppen under 1970-talet. Tack vare striktare regler har utsläppen minskat med ungefär 70 procent sedan dess. Under samma period har Arktis klimat blivit allt varmare – uppvärmningen har till och med varit kraftigare där än på resten av planeten. Forskare från Stockholms universitet och det norska meteorologiska institutet har nu kunnat visa att det är minskningen av svavelpartiklar som har...
Dammar med en ytarea på mindre än 1000 m 2 utgör 9 procent av den totala ytan av sötvatten på jorden. Dessa små vattenansamlingar står för 15 procent av den totala mängden koldioxidutsläpp från sötvatten och hela 41 procent av utsläppen av den kraftiga växthusgasen metan. Det visar nya beräkningar publicerade i Nature Geoscience . I de modeller som används vid beräkningar av de pågående klimatförändringarna brukar sötvatten betraktas som en kolsänka: Vattnet binder mer kol än vad det avger till atmosfären. Men de minsta vattenansamlingarna brukar inte ingå i klimatmodellerna. – Vår forskning...
Temperaturen i jordens sjöar ökar snabbare än i atmosfären och i världshaven. Förändringen är störst på norra halvklotet, där genomsnittstemperaturen stiger med 0,72 grader vart tionde år. Enligt forskarna påverkar den höga temperaturen dels tillgången på sötvatten men också ekosystemen. Bland annat kan giftalgsblomning och metanutsläpp öka i omfattning. Källa: Nasa
En analys av 18 byar i en region i New Mexico ger en konkret bild av det förödande mötet mellan européer och ursprungsbefolkning under koloniseringen. På bara 60 år minskade befolkningen från omkring 6500 personer till färre än 900. Beräkningarna utgår från såväl samtida källor som dagens arkeologiska analyser, och visar alltså att över 85 procent av befolkningen dog mellan 1620 och 1680. De första dokumenterade kontakterna mellan européer och lokalbefolkning i Jemez-provinsen i norra New Mexico skedde år 1541. Men den kraftiga avfolkningen dröjde tills franciskanska missionärer etablerade...