Annons

klimatforskning

Vattenloppor är de där pyttesmå prickarna i sjöar och dammar som rör sig med karakteristiskt ryckiga rörelser. De för en ganska undanskymd tillvaro. Men på senare tid har de fått stor uppmärksamhet från forskarvärlden. Vattenlopporna är nämligen ett bevis för att vissa organismer har genomgått evolutionära anpassningar till den snabba förändringen av klimatet som sker nu. Vattenloppornas ägg är mycket tåliga och om de bäddas in i bottensedimentet i en sjö eller damm kan de överleva i flera decennier. Ett europeiskt forskarteam har utnyttjat detta för att göra ett ovanligt smart...
Genom att förbereda mottagaren på att det förekommer desinformation kan man öka tilltron till seriös forskning om klimatet. Det visar en studie med 2 167 deltagare i USA, som publicerats i Global Challenges . En grupp fick veta att 97 procent av klimatforskarna är överens om människans påverkan på klimatet, något som ökade deras tilltro till forskningens konsensus. En annan grupp fick det felaktiga budskapet att forskarna är oeniga, vilket sänkte tilltron till att det råder konsensus i frågan. När deltagarna först fick konsensusbudskapet och därpå tog del av det förnekande budskapet,...
Somrarna i Europa i början av 500-talet var varma men egentligen inte exceptionellt varma. ”Bakgrundsklimatet” hade dock inget med vulkanutbrotten att göra. Om klimatet hade råkat vara kallare än det var när de två stora vulkanutbrotten år 536 och 540 inträffade, så hade förmodligen klimatet efter vulkanutbrotten blivit ännu kallare än det blev. Sannolikheten för att två så stora vulkanutbrott ska inträffa igen så kort tid efter varandra är naturligtvis liten, men det kan mycket väl hända. I så fall skulle en global nedkylning inträffa igen, som blir mest märkbar sommartid på norra halvklotet...
Renarna behöver ha tillgång till stora ytor och konkurrensen om markanvändningen hårdnar. I åratal har renskötande samer utanför Kiruna bevakat sin rätt gentemot gruvbolag, skogsbruk, vindkraft och vattenkraft. Men nu är det inte gruvbolagen som skrämmer Niila Inga, ordförande i Laevas sameby. De senaste åren är det något helt annat som har utgjort det tveklöst största hotet. – Mot gruvetableringar och nya vindkraftverk kan vi alltid protestera, om vi så tvingas till handgripligheter. I värsta fall kan vi kedja fast oss på vägen. Mot klimatförändringarna går det inte. Jag kan inte säga nej...
Amerikanska forskare har testat ett nytt sätt att lagra koldioxid. De pumpade ner 1 000 ton koldioxid i vulkaniskt berg i delstaten Washington. Två år senare visar borrprover att koldioxiden har förvandlats till sten. – Nu vet vi att processen går väldigt snabbt och att detta är ett säkert sätt att lagra koldioxid permanent, förklarar Pete McGrail vid Pacific northwest national laboratory, som har lett studien. Koldioxiden och vatten bildar en sur miljö i berget. Det leder till att mineraler blir upplösta, som i sin tur reagerar med koldioxiden och bildar mineralet ankerit, som liknar...
Kraftiga värmeböljor har blivit vanligare de senaste 15–20 åren nere i Centraleuropa. De värsta inträffade sommaren 2003 och under sommaren 2015. Risken för värmebölja, veckor med extremt varmt sommarväder, ökar ju högre den genomsnittliga sommartemperaturen är. De senaste 30 åren har den genomsnittliga sommartemperaturen i Europa som helhet ökat med cirka 1,5 grader. I Europa finns det meteorologiska mätserier sedan mitten av 1700-talet. Dessa mätningar visar att sådana varma somrar med lika kraftig värmebölja som i Centraleuropa under 2000-talet inte har inträffat tidigare under de senaste...