Annons

klimatforskning

Somrarna i Europa i början av 500-talet var varma men egentligen inte exceptionellt varma. ”Bakgrundsklimatet” hade dock inget med vulkanutbrotten att göra. Om klimatet hade råkat vara kallare än det var när de två stora vulkanutbrotten år 536 och 540 inträffade, så hade förmodligen klimatet efter vulkanutbrotten blivit ännu kallare än det blev. Sannolikheten för att två så stora vulkanutbrott ska inträffa igen så kort tid efter varandra är naturligtvis liten, men det kan mycket väl hända. I så fall skulle en global nedkylning inträffa igen, som blir mest märkbar sommartid på norra halvklotet...
Renarna behöver ha tillgång till stora ytor och konkurrensen om markanvändningen hårdnar. I åratal har renskötande samer utanför Kiruna bevakat sin rätt gentemot gruvbolag, skogsbruk, vindkraft och vattenkraft. Men nu är det inte gruvbolagen som skrämmer Niila Inga, ordförande i Laevas sameby. De senaste åren är det något helt annat som har utgjort det tveklöst största hotet. – Mot gruvetableringar och nya vindkraftverk kan vi alltid protestera, om vi så tvingas till handgripligheter. I värsta fall kan vi kedja fast oss på vägen. Mot klimatförändringarna går det inte. Jag kan inte säga nej...
Amerikanska forskare har testat ett nytt sätt att lagra koldioxid. De pumpade ner 1 000 ton koldioxid i vulkaniskt berg i delstaten Washington. Två år senare visar borrprover att koldioxiden har förvandlats till sten. – Nu vet vi att processen går väldigt snabbt och att detta är ett säkert sätt att lagra koldioxid permanent, förklarar Pete McGrail vid Pacific northwest national laboratory, som har lett studien. Koldioxiden och vatten bildar en sur miljö i berget. Det leder till att mineraler blir upplösta, som i sin tur reagerar med koldioxiden och bildar mineralet ankerit, som liknar...
Kraftiga värmeböljor har blivit vanligare de senaste 15–20 åren nere i Centraleuropa. De värsta inträffade sommaren 2003 och under sommaren 2015. Risken för värmebölja, veckor med extremt varmt sommarväder, ökar ju högre den genomsnittliga sommartemperaturen är. De senaste 30 åren har den genomsnittliga sommartemperaturen i Europa som helhet ökat med cirka 1,5 grader. I Europa finns det meteorologiska mätserier sedan mitten av 1700-talet. Dessa mätningar visar att sådana varma somrar med lika kraftig värmebölja som i Centraleuropa under 2000-talet inte har inträffat tidigare under de senaste...
Våren kommer allt tidigare. Numera sker lövsprickningen i genomsnitt en vecka tidigare än för hundra år sedan. Men olika delar av landet påverkas på olika sätt och forskarna vill undersöka detta närmare. Du kan hjälpa dem genom att rapportera in hur långt våren har kommit hos dig. Under valborgshelgen kan du kolla upp en handfull vårtecken och rapportera in dem på Vårkollen . Forskarna vill veta om bland annat tussilago, blåsippa och vitsippa har börjat blomma där du bor. Vårkollen drivs av Svenska botaniska föreningen och ingår i ett större projekt som går ut på att kartlägga växtsäsongen...
”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.” Begreppet negativa utsläpp kan låta märkligt, men så står det i ett betänkande från miljörådsberedningen som kom i år. Vad som menas är att vi aktivt ska minska koldioxidnivåerna i atmosfären genom att fånga in och lagra koldioxiden. – Om vi ska klara klimatmålen är det hög tid att vi börjar satsa på bioenergi med koldioxidinfångning, säger Magnus Rydén, som är docent vid Avdelningen för energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Utvinning av...