Annons

kommunikation

Författaren Ola Wikander berättar allt du vill veta om elva utvalda, viktiga och ganska konstiga språk.
Denna polskfödde mans hemkänsla i Sverige är stark. Han älskar naturen och avskildheten. Men fosterland?
Det finns en europeisk stormakt som fortfarande har kvar sina utomeuropeiska kolonier.
Det är EU-kommissionen som för andra året i rad delar ut priset på 50 000 euro för insatser inom vetenskaplig kommunikation.
På några få år har en rad viktiga språkböcker publicerats i Sverige.
Den är bara 250 mikrometer lång och 60 mikrometer bred, men kan ändå styras och kravla åt det håll som forskarna önskar.