Annons

kommunikation

Denna polskfödde mans hemkänsla i Sverige är stark. Han älskar naturen och avskildheten. Men fosterland?
Det finns en europeisk stormakt som fortfarande har kvar sina utomeuropeiska kolonier.
Det är EU-kommissionen som för andra året i rad delar ut priset på 50 000 euro för insatser inom vetenskaplig kommunikation.
På några få år har en rad viktiga språkböcker publicerats i Sverige.
Den är bara 250 mikrometer lång och 60 mikrometer bred, men kan ändå styras och kravla åt det håll som forskarna önskar.
Många av dagens svenskar tar det svenska riksspråket för givet, som om det alltid funnits och alltid skulle komma att finnas.