Annons

Kosmos

Neutrinerna är spöklika partiklar som uppstår i vissa kärnsönderfall, men som oftast passerar helt obemärkt genom materia. Länge antog forskarna att neutrinerna var masslösa, men så kom experiment som visade att neutriner ändå har en liten massa . Experiment av den typen kan bara mäta skillnaden mellan massorna hos tre olika neutrinotyper, men inte hur stor massan är. Men nu kommer nya resultat som ringar in massans storlek . Räknar på vad som blir över Forskare har byggt upp ett experiment i Karlsruhe i Tyskland, som kallas Katrin. I Katrin får en form av radioaktivt väte som kallas tritium...
Genom historien har många olika talsystem varit i bruk. De flesta av dessa framstår för en modern betraktare som både otympliga och olämpliga för avancerade beräkningar. Ändå kunde exempelvis babylonierna trots sin kilskrift beräkna närmevärden till kvadratroten ur två med många decimalers noggrannhet, och grekerna utvecklade grunden till den moderna axiomatiska matematiken trots sitt joniska talsystem. I modern tid har amerikanska byggnadsingenjörer varit relativt framgångsrika, trots att de inte alltid använder det metriska systemet. Man bör därför vara försiktig med att döma ut möjligheten...
Klicka för att ladda ner grafiken som pdf. Bild: Johan Jarnestad
Undrar du när den första människan kan tänkas åka till Mars, hur fort ett rymdskepp kan färdas och hur det går med sökandet efter liv utanför jorden? Dessa och flera liknande frågor utforskas i denna podd.
En ambitiös och trevlig guide till de planeter, stjärnor och himlafenomen som går att se med blotta ögat på stjärnhimlen just nu.
Betraktades som projektiler Under 1700-talet var den dominerande idén om ljusets natur att det består av små projektiler, korpuskler . Detta synsätt förespråkades av tunga namn som Isaac Newton, och passade bra ihop med många experimentella resultat. Men det fanns några gåtor. Skuggan var för liten Ett fenomen som inte kunde förklaras var hur ljus böjs vid en kant. Detta hade beskrivits långt tidigare av Francesco Maria Grimaldi (1618–1663). Han noterade till exempel att skuggan av ett föremål blir mindre än den borde vara om ljuset rör sig i räta linjer. Klöv ljusstråle med papper Läkaren...