Annons

kromosomer

Tre miljarder tecken av fyra olika slag – A, T, C, G – uppdelade på 23 kapitel av olika längd. Så skulle man kunna beskriva vår arvsmassa.
Han introducerade samtidigt begreppen genotyp (själva genuppsättningen) och fenotyp (resultatet av genotypens samverkan med miljön, exempelvis utseendet hos en individuell blomma på en viss växtpla
I somras presenterades en europeisk kartläggning där forskare hade analyserat hur människor från olika länder är släkt.