Annons

KTH

Kanske är det fotohistoriens mest kända och återgivna bild. Den togs av astronauten Neil Armstrong och visar Edwin "Buzz" Aldrin på månens yta den 21 juli 1969.
Vilka drag lönar sig bäst om man inte känner till Memorykorten på bordet? Den frågan har Erik Alfthan vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm svarat på.
Idén att göra konstverk av mikroskopbilder dök upp när professor Mathias Uhlén tilldelades Kungliga Tekniska högskolans stora pris år 2006.
Vi kommer aldrig mer att kunna säga att vi inget visste, för rapporten från IPCC lämnar klara besked. Håller jorden på att värmas upp? Ja. Är det ökad mängd växthusgaser som är orsaken? Ja.
Enligt Järnvägsgruppen vid Kungliga Tekniska högskolan, som gjort beräkningarna tillsammans med tågtillverkaren Bombardier, kan dessa skillnader betyda stora besparingar.
I mitten av 1990-talet skrev Annica Dahlström, professor i histologi och neurobiologi vid Göteborgs universitet, en artikel i universitetets tidning om skillnaderna mellan mäns och kvinnors hjärnor