Annons

Kungl. Vetenskapsakademien

"På två månader skulle vi kunna tillverka hela världens årsbehov av antenner till mobiltelefoner. De gamla metoderna klarar att tillverka 5 meter per minut. Vi kan göra 150."
- Det känns helt fantastiskt kul, säger Louise Berglund som går sin sista termin på naturvetenskapsprogrammet i Strömbackaskolan i Piteå.
Vi astronomer har länge känt till att den materia som lyser starkt nog för att synas i våra teleskop bara utgör några få procent av den samlade massan hos universums materia.
Astronomer har lyckats se ljuset från en exoplanet, det vill säga en planet i ett annat solsystem.
Gerhard Ertl fick en svårslagen present på sin 71-årsdag, tio miljoner kronor och äran av ett Nobelpris - helt för sig själv.