Annons

Kungl. Vetenskapsakademien

"På två månader skulle vi kunna tillverka hela världens årsbehov av antenner till mobiltelefoner. De gamla metoderna klarar att tillverka 5 meter per minut. Vi kan göra 150."
Astronomer har lyckats se ljuset från en exoplanet, det vill säga en planet i ett annat solsystem.
Vi astronomer har länge känt till att den materia som lyser starkt nog för att synas i våra teleskop bara utgör några få procent av den samlade massan hos universums materia.
- Det känns helt fantastiskt kul, säger Louise Berglund som går sin sista termin på naturvetenskapsprogrammet i Strömbackaskolan i Piteå.
Min första reaktion var lättnad över att Leonid Hurwicz är medpristagare. Han är ju över 90 år gammal och tiden håller kanske på att rinna ut.
Gerhard Ertl fick en svårslagen present på sin 71-årsdag, tio miljoner kronor och äran av ett Nobelpris - helt för sig själv.