Annons

Kungl. Vetenskapsakademien

En rolig sak hände mig i morse..." Det inlägget, som utöver dessa få ord bara innehöll en länk, lade Paul Krugman ut på sin blogg kl. 07.40 den 13 oktober. Det motsvarar kl.
Kerstin Lidén vet knappt själv om hon är humanist eller naturvetare - hon är arkeolog.
Hannes Alfvén var en av de sista forskarkändisarna. Han väckte stort rabalder när han i protest mot statsmakterna lämnade Sverige år 1967 och blev borta i tjugo år. Han fick Nobelpriset i fysik.
- Det känns helt fantastiskt kul, säger Louise Berglund som går sin sista termin på naturvetenskapsprogrammet i Strömbackaskolan i Piteå.
Vi astronomer har länge känt till att den materia som lyser starkt nog för att synas i våra teleskop bara utgör några få procent av den samlade massan hos universums materia.
Astronomer har lyckats se ljuset från en exoplanet, det vill säga en planet i ett annat solsystem.