Annons

Kungl Vetenskapsakademien

Klassisk ekonomisk teori bygger på att människor är rationella.
Året 1718 medförde stora omvälvningar. Det var ett år med en dramatisk final som snart övergick i ett hopp om fred. Sverige hade varit i krig i arton år. Armé efter armé hade förintats.
Allt färre ska försörja allt fler. Ökad invandring eller höjd pensionsålder har föreslagits som motåtgärder. Till och med statsministern har uppmanat svenska folket att skaffa fler barn.
Svenskarna har fått ett nytt solteleskop på den spanska kanarieön La Palma.
Tidigt på morgonen den 5 juni 1995 kunde fysikerna Carl Wieman och Eric Cornell vid Universitety of Colorado för första gången se en klump atomer som var varken gas, vätska eller fast materia. - Vår
Mynta och kummin - två aromatiska men helt skilda dofter. I bägge kryddväxterna finns en doftande molekyl som i alla avseenden är lika utom i ett - den ena molekylen är en spegelbild av den andra.