Annons

Kungl. Vetenskapsakademien

Min första reaktion var lättnad över att Leonid Hurwicz är medpristagare. Han är ju över 90 år gammal och tiden håller kanske på att rinna ut.
Ända till mitten av 1970-talet trodde både ekonomer och politiker att det är möjligt att "köpa" låg arbetslöshet till priset av hög inflation.
I Gullmarsfjorden på Sveriges västkust lever en illa utforskad och ganska ful mask som heter Priapulus caudatus.
Måndagen den 9 mars 1964 samlades tio personer på forskningsrådens kansli i Wenner-Gren Center i Stockholm.