Annons

läkemedelsforskning

… av alla annonser för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen åren 1994–2003 bedömdes som vilseledande av branschens eget granskningsorgan. Under samma period ökade försäljningen från 130 miljoner kronor till över en miljard per år. Det visar en genomgång som gjorts vid Lunds universitet och publicerats i Plos one . ”Egentligen borde siffran ha varit ännu högre eftersom vi upptäckte att en hel del vilseledande reklam hade passerat granskningen obemärkt. Till exempel innehöll många ofällda annonser överdrivna påståenden om läkemedlets effekt”, påpekar Shai Mulinari, samhällsvetenskaplig och...
Blodet är fullt av ämnen som är giftiga för hjärnans nervceller. Därför finns blod-hjärnbarriären.
Det viktigaste mötet i livet sker mellan ägget och en spermie. Den vinnande spermien fäster vid proteinet ZP3 utanpå ägget och injicerar sin genetiska last.
Blodtrycksmediciner av typen ACE-hämmare sänker halten av hormonet angiotensin, som drar ihop blodkärlen. Nu har forskare vid Linköpings universitet upptäckt att mörk choklad har en liknande effekt.
Tidigare transistorvarianter har varit begränsade till att bara mäta den elektriska spänningen utanpå celler, men den nya sorten kan göra mätningar inuti en cell utan att skada den.