Annons

läkemedelsforskning

Bara hälften av alla människor i rika länder som får läkemedel under lång tid följer läkarens ordination. I fattiga länder är andelen ännu lägre, omkring 30 procent, enligt WHO. Men nu kan det bli enklare att göra rätt, tack vare en tablett utvecklad av forskare i USA. Tabletten är gjord av flera slags plast. I magsäcken vecklar den ut sig till en sexsidig stjärna som påminner om en snöflinga. De utstickande sidorna består av plast som i smält form blandats med ivermectin, ett läkemedel som bland annat dödar malariamyggor. Tester på grisar visar att tabletten avger medicinen i lagom takt i...
När forskare tar fram bakterier som ska producera till exempel läkemedel eller biobränslen krävs en metod för att snabbt undersöka vilka bakteriestammar som är mest effektiva. Med nuvarande metoder går det att testa ungefär tusen bakteriestammar per dag. Nu har forskare vid Harvard-universitetet i USA utvecklat en ny typ av biosensorer som gör det möjligt att under samma tid undersöka flera miljarder mikroorganismer. Nyckeln är en genetisk kodning, som ger en koppling mellan en önskad produkt och en gen för antibiotikaresistens. På så vis kan de mindre effektiva bakterierna sorteras bort med...
– Effekten påminner om ett vaccin, säger Rebecca Brachman, forskare i molekylär psykiatri vid Columbia university i New York, USA. Stora doser av ketamin har länge använts som bedövningsmedel. För knappt tio år sedan visade det sig att en liten dos kan lindra en svår depression inom några timmar. Rebecca Brachman och hennes medarbetare gav ketamin till möss, som under de följande veckorna med ojämna mellanrum tvingades dela bur med en betydligt större och ilsknare granne. En vanlig mus blir extremt skygg och passiv efter en sådan behandling. Men mössen som fått ketamin visar inga sådana...
… av alla annonser för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen åren 1994–2003 bedömdes som vilseledande av branschens eget granskningsorgan. Under samma period ökade försäljningen från 130 miljoner kronor till över en miljard per år. Det visar en genomgång som gjorts vid Lunds universitet och publicerats i Plos one . ”Egentligen borde siffran ha varit ännu högre eftersom vi upptäckte att en hel del vilseledande reklam hade passerat granskningen obemärkt. Till exempel innehöll många ofällda annonser överdrivna påståenden om läkemedlets effekt”, påpekar Shai Mulinari, samhällsvetenskaplig och...
Blodet är fullt av ämnen som är giftiga för hjärnans nervceller. Därför finns blod-hjärnbarriären.
Det viktigaste mötet i livet sker mellan ägget och en spermie. Den vinnande spermien fäster vid proteinet ZP3 utanpå ägget och injicerar sin genetiska last.