Annons

läkemedelsforskning

Blodtrycksmediciner av typen ACE-hämmare sänker halten av hormonet angiotensin, som drar ihop blodkärlen. Nu har forskare vid Linköpings universitet upptäckt att mörk choklad har en liknande effekt.
Tidigare transistorvarianter har varit begränsade till att bara mäta den elektriska spänningen utanpå celler, men den nya sorten kan göra mätningar inuti en cell utan att skada den.
Hiv-virus har varit känt i hela 27 år, men att skapa ett vaccin har visat sig betydligt svårare än man först trodde.
I Sverige förskrivs allt mindre antibiotika, men ändå ökar förekomsten av bakterier som har utvecklat motståndskraft mot sådana läkemedel.
Att en tumör sprider sig beror på att enstaka celler från tumören far i väg med blodet till andra organ och bildar nya tumörer, metastaser.