Annons

läkemedelsforskning

Dunkande huvudvärk, hjärtklappning och flera andra former av illamående drabbar den som tar medicinen antabus och samtidigt dricker alkohol. Men medlet har fler effekter. Det har länge funnits tecken på att antabus kan motverka cancer. En ny registerstudie från Danmark visar att personer som tar antabus och får en cancerdiagnos har bättre chanser att överleva om de fortsätter med medicinen även efter cancerbeskedet. – Det gäller bröstcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer och flera andra tumörsjukdomar, säger Jiri Bartek, professor i cancerbiologi vid Karolinska institutet i Solna...
Grodor försvarar sig mot infektioner med hjälp av speciella ämnen i huden. Nu har forskare i USA och Indien studerat en grodart som lever i södra Indien och hittat ett ämne i grodans slem som förstör influensavirus. Ämnet kallas för urumin och fastnar på ett protein som viruspartiklarna behöver för att tränga in i kroppens celler. Experiment i provrör visar att urumin neutraliserar dussintals olika influensastammar som varit i omlopp bland människor – och att ämnet är ofarligt för mänskliga blodceller. Det behövs mer forskning för att utveckla urumin till ett effektivt och säkert läkemedel. I...
Bara hälften av alla människor i rika länder som får läkemedel under lång tid följer läkarens ordination. I fattiga länder är andelen ännu lägre, omkring 30 procent, enligt WHO. Men nu kan det bli enklare att göra rätt, tack vare en tablett utvecklad av forskare i USA. Tabletten är gjord av flera slags plast. I magsäcken vecklar den ut sig till en sexsidig stjärna som påminner om en snöflinga. De utstickande sidorna består av plast som i smält form blandats med ivermectin, ett läkemedel som bland annat dödar malariamyggor. Tester på grisar visar att tabletten avger medicinen i lagom takt i...
När forskare tar fram bakterier som ska producera till exempel läkemedel eller biobränslen krävs en metod för att snabbt undersöka vilka bakteriestammar som är mest effektiva. Med nuvarande metoder går det att testa ungefär tusen bakteriestammar per dag. Nu har forskare vid Harvard-universitetet i USA utvecklat en ny typ av biosensorer som gör det möjligt att under samma tid undersöka flera miljarder mikroorganismer. Nyckeln är en genetisk kodning, som ger en koppling mellan en önskad produkt och en gen för antibiotikaresistens. På så vis kan de mindre effektiva bakterierna sorteras bort med...
– Effekten påminner om ett vaccin, säger Rebecca Brachman, forskare i molekylär psykiatri vid Columbia university i New York, USA. Stora doser av ketamin har länge använts som bedövningsmedel. För knappt tio år sedan visade det sig att en liten dos kan lindra en svår depression inom några timmar. Rebecca Brachman och hennes medarbetare gav ketamin till möss, som under de följande veckorna med ojämna mellanrum tvingades dela bur med en betydligt större och ilsknare granne. En vanlig mus blir extremt skygg och passiv efter en sådan behandling. Men mössen som fått ketamin visar inga sådana...
… av alla annonser för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen åren 1994–2003 bedömdes som vilseledande av branschens eget granskningsorgan. Under samma period ökade försäljningen från 130 miljoner kronor till över en miljard per år. Det visar en genomgång som gjorts vid Lunds universitet och publicerats i Plos one . ”Egentligen borde siffran ha varit ännu högre eftersom vi upptäckte att en hel del vilseledande reklam hade passerat granskningen obemärkt. Till exempel innehöll många ofällda annonser överdrivna påståenden om läkemedlets effekt”, påpekar Shai Mulinari, samhällsvetenskaplig och...