Annons

läkemedelsforskning

I Sverige förskrivs allt mindre antibiotika, men ändå ökar förekomsten av bakterier som har utvecklat motståndskraft mot sådana läkemedel.
Att en tumör sprider sig beror på att enstaka celler från tumören far i väg med blodet till andra organ och bildar nya tumörer, metastaser.
Bladen från det kinesiska tempelträdet, Ginkgo biloba, har länge ansetts ha helande verkan. Enligt nya rön kan ginkgo dock vara skadligt för den som har epilepsi.
En graviditet är en utmaning för kvinnans immunsystem, eftersom fostret till hälften är en främmande varelse med faderns genetiska profil.
Forskare vid Cochraneinstitutet har granskat kliniska läkemedelsstudier från 1990-talet och framåt.
Ungefär häften av de läkemedel som används i dag härstammar från naturen, och det finns också förhoppningar om att hitta nya verksamma substanser där.