Annons

läkemedelsforskning

Tidigare transistorvarianter har varit begränsade till att bara mäta den elektriska spänningen utanpå celler, men den nya sorten kan göra mätningar inuti en cell utan att skada den.
Hiv-virus har varit känt i hela 27 år, men att skapa ett vaccin har visat sig betydligt svårare än man först trodde.
I Sverige förskrivs allt mindre antibiotika, men ändå ökar förekomsten av bakterier som har utvecklat motståndskraft mot sådana läkemedel.
Att en tumör sprider sig beror på att enstaka celler från tumören far i väg med blodet till andra organ och bildar nya tumörer, metastaser.
Bladen från det kinesiska tempelträdet, Ginkgo biloba, har länge ansetts ha helande verkan. Enligt nya rön kan ginkgo dock vara skadligt för den som har epilepsi.
En graviditet är en utmaning för kvinnans immunsystem, eftersom fostret till hälften är en främmande varelse med faderns genetiska profil.