Annons

lantbruksvetenskap

En ny typ av genförändrade tomater innehåller extra mycket antocyaniner, ämnen som ger färg åt bland annat rosor, röda höstlöv och blåbär.
Om inget bryter trenden kommer världens alla bestånd av matfisk att år 2048 ha krympt till under en tiondel av sina historiska toppnoteringar.
Fabriker som tillverkar kvävegödsel släpper ut stora mängder lustgas, en mer än 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.
Purgerbusken (Jatropha curcas) trivs i magra jordar. Dess frukter blir stora som golfbollar och är fulla av olja som kan omvandlas till biodiesel.
Företaget Plant Genetic Systems följde alla regler för att hindra spridning av genmodifierade organismer (GMO) både under och efter sitt fältförsök i skånska Lönnstorp.
Den 80-årige mikrobiologen och Crafoordpristagaren Carl Woese har lagt fram en intressant teori om livets utveckling som skiljer sig från de klassiska teorierna om evolutionen.