Annons

Lunds universitet

Utsläppen av luftföroreningar ökar från världens alla städer, där över hälften av jordens befolkning numera bor.
En fimp på en brottsplats kan ofta lösa fallet om det går att få fram läsbart dna från den.
På kvällen den 28 april år 2004 satt Philip Zimbardo och zappade mellan tv-kanalerna i ett hotellrum.
Era frågor om vad ”en varmt religiös människa” kan tro på i fråga om big bang och evolutionsteorin går inte att besvara på ett meningsfullt sätt, bland annat eftersom det finns alltför många vaga ord
Andelen kvinnliga matematiker på hög nivå är fortfarande mycket liten. Och fortfarande hörs röster som hellre söker biologiska än kulturella förklaringar till att så är fallet.
Under de senaste trettio åren har vänskapligheten gradvis ökat.