Annons

män

Den svenska lagstiftningen om arvsrätt utgår från att arvet ska fördelas enligt de lagar som gäller i det land som den avlidne var medborgare i vid sin död.
Att forntidens egyptier gärna sminkade sig vet vi från skulpturer av till exempel den sköna Nefertiti. Tjocka svarta kajalstreck markerade ögonen hos både kvinnor och män och bars även till vardags.
De flesta ser förmodligen en tonårig kille framför sig när de tänker på en person som spelar timslånga äventyrsspel på internet.
Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, har forskat om kvinnors språk i den offentliga debatten. 1. Vad karaktäriserar kvinnors språk?

32

Så många procent av männen tvättar händerna med tvål efter toalettbesök, medan andelen tvåltvättande kvinnor är precis dubbelt så stor, 64 procent.