Annons

människan

Med hjälp av en ny, snabbare avbildningsteknik med högre upplösning har amerikanska forskare lyckats avbilda hela hjärnan hos en bananfluga och stora delar av hjärnan hos en mus på bara några dagar. Med tidigare metoder skulle arbetet ha tagit flera veckor. Den nya tekniken kombinerar två metoder: så kallad expansionsmikroskopi, där man tänjer ut vävnaden innan den avbildas, och lattice light sheet microscopy , en snabb 3D-mikroskopteknik. Det har gjort det möjligt att snabbt och enkelt avbilda enskilda nervceller, deras inre strukturer och inbördes kopplingar. Bakom tekniken står forskare...
Magens frätande blandning av syra och enzymer bryter snabbt ner insulin. Därför ges insulin och andra stora läkemedelsmolekyler i form av sprutor. Nu har forskare vid bland annat Kungliga tekniska högskolan i Stockholm utvecklat ett sväljbart alternativ – en kapsel stor som en ärta, som kan avfyra en minispruta med insulin rakt in i magsäckens innervägg. Kapselns form är inspirerad av den afrikanska leopardsköldpaddan, vars toppiga skal och låga tyngdpunkt hjälper den att komma på rätt köl efter en vurpa. Kapseln parkerar på magsäckens insida och när ett tunt skikt av socker har löst sig...
Pollyanna, ett begrepp med ursprung i romanen med samma namn från 1913 av den amerikanska författaren Eleanor Porter, har använts för att beskriva personer med en ihärdig optimism. Romankaraktären Pollyanna är en föräldralös flicka som alltid ser livet från den ljusa sidan. Forskning har visat att personer som redan som barn visar en extrem optimism oftare växer upp till vuxna som röker mer, dricker mer alkohol, har farligare hobbyer och är sämre rustade inför livs­kriser. Även romanfiguren Pollyanna känner av prövningar i sin optimism när hon råkar ut för en olycka. Generellt kan människor i...
Psykisk ohälsa omfattar allt från svår psykisk sjukdom till lättare stressreaktioner. WHO sammanställer i samarbete med amerikanska Institute of Health Metrics Evaluation uppgifter om hälsoproblem i olika länder. Enligt deras statistik är diagnosen depression den mest framträdande formen av allvarlig psykisk ohälsa. I Sverige drabbas omkring 5 procent av befolkningen varje år av depression. WHO:s sammanställning tyder på att andelen var lika stor år 1990 som år 2016; det har således varken skett någon försämring eller förbättring. Avsevärt fler har betydande psykiska problem utan att uppfylla...
Vad händer i kropp och själ vid prostatabesvär? Kring detta kretsar antologin Prostatan – det ständiga gisslet? som bygger på två forskningsprojekt ledda av Ericka Johnson, professor vid tema genus på Linköpings universitet. 1 | Vem riktar sig boken till? – Under de sex år som våra forskningsprojekt om prostatan pågått har vi träffat väldigt många män som haft massor av frågor. Boken vänder sig till dem och alla andra som drabbas av prostataproblem, deras anhöriga, men också till läkare och annan vårdpersonal. Med prostatan som utgångspunkt vill vi diskutera och bredda synen på mannen och...
Trots en stor dos symmetri i naturen finns det också asymmetri – som att hjärtat sitter till vänster, att vi oftast blir högerhänta och att dna-molekylen vrider sig som en spiral. En nyckel kan vara proteinet Myosin 1D. När franska och amerikanska forskare tillsatte proteinet till ett annat protein, aktin, som ingår i cellskelettet, kunde de få aktinet att bilda en spiral. Dessutom har de genom att programmera fluglarver till att producera Myosin 1D i överhuden, fått larverna att vrida sig ett helt varv medan de kryper framåt. Källa: Science