Annons

människan

– Det här är oerhört intressant. Det kan mycket väl leda till bättre sätt att ställa en diagnos, säger Matts Olovsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet. Endometrios beror på att vävnad från livmoderslemhinnan – endometriet – hamnar på fel plats, oftast i bukhålan nära livmodern. Både kirurgi och läkemedel i form av olika hormoner kan hjälpa mot besvären. De nya resultaten är publicerade i tidskriften Science Translational Medicine .
Självskadebeteende är vanligt och börjar ofta i tidiga tonåren, vid cirka 13–14 års ålder. De allra flesta upphör spontant i ung vuxen ålder, men en del ungdomar fastnar i beteendet vilket kan leda till stort lidande. Faktorer som kan bidra till eller utlösa självskadebeteende är utsatthet för övergrepp, mobbning eller relationsproblem. Men ibland är det helt andra saker som leder till att någon börjar skada sig själv. Det finns även indikationer på att beteendet kan ”smitta” mellan ungdomar, till exempel inom vissa subkulturer. Många som skadar sig har andra psykiska symtom, som nedstämdhet...
Fem myror är onekligen fler än fyra elefanter, men hur vet hjärnan det? Genom att mäta aktiviteten i enskilda celler i hjärnan med mikroelektroder, har forskare vid universiteten i Bonn och Tübingen i Tyskland upptäckt att vissa nervceller reagerar på specifika antal. När försökspersoner fick se ett antal prickar på en skärm reagerade vissa nervceller på till exempel två prickar, medan andra reagerade på fem. Samma nervceller reagerade även på angränsande antal prickar, men svagare. Detta fenomen visade sig också när försökspersonerna fick titta på siffror. Det var dock andra nervceller som...
Fastän magen säger stopp är det så lätt att fortsätta äta. Nu har amerikanska forskare vid University of Michigan, USA, studerat två närbelägna kluster av celler i hjärnan som slåss om kontrollen av vårt ätbeteende. Det ena området (POMC) fungerar som en broms för ätandet, medan det andra området (AgRP) fungerar som en gaspedal. När bägge dessa områden stimulerades hos möss vann gaspedalen AgRP. Det beror antagligen på att det finns en evolutionär fördel att äta när mat finns. Då endast POMC-cellerna aktiverades försvann aptiten. Samma bromseffekt kunde sedan uppnås med naloxon, en...
Ljudets väg från ytterörat in till hjärnan går genom hörselsnäckan, cochlea , i innerörat. Där omvandlas ljudet till elektriska signaler som skickas vidare genom hörselnerven till hjärnan och blir till det vi uppfattar som ljud. Hittills har man känt till två typer av nervceller, typ 1 och typ 2, i hörselnerven, där man tror att typ 2 är kopplade till skador i hörselsnäckan. Det var när en grupp forskare vid Karolinska institutet, KI, skulle undersöka typ 2-cellerna som de upptäckte att typ 1-cellerna, som utgör cirka 95 procent av cellerna i hörselnerven, i själva verket består av tre olika...
När vanliga E. coli -bakterier från tarmfloran förirrar sig till urinvägarna kan de genom anpassning till den nya miljön orsaka urinvägsinfektion. – Bakterier vill ju växa var de än är och när de kommer till en ny miljö gör de vad de kan för att anpassa sig, konstaterar Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå universitet. Deras knep för anpassning i urinvägarna är att bygga upp hårliknande strån, pili , som gör att de lättare kan binda till de celler som finns där och därmed infektera dem. Fredrik Almqvist leder en forskargrupp som arbetar med att skräddarsy substanser som på...