Annons

människan

Lyssna på artikeln: Efter en blodpropp går det efter några månader att se att syrebristen i det drabbade området gett upphov till nya blodkärl. Att nybilda kärl är ett långsamt sätt för kroppen att hantera syrebrist, eller hypoxi som det heter på läkarspråk. Betydligt snabbare är att slå på en gen som bildar ett hormon kallat erytropoetin, EPO, som signalerar till benmärgen att kroppen behöver fler röda blodkroppar. Systemet slår exempelvis på vid vistelse på hög höjd där syrehalten är lägre än vid havsytan. Detta utnyttjar idrottsmän vid ”höghöjdsträning”, ett sätt för att få bättre...
Du säger att detta är helt ny mat för mänskligheten, vad är det som är nytt? − Bakterien vi använder har inte använts förut, varken till mat eller något annat. Quorn, spirulina och chlorella är också mikrobiella livsmedel, men de är andra organismer och odlas annorlunda. Vad gör detta helt annorlunda från till exempel Quorn? − I båda fallen är huvudprodukten en odlad mikroorganism. Skillnaden är att Quorn är en svamp som kräver socker som råmaterial. Vår bakterie behöver bara kol från luftens koldioxid, väte som tillverkas genom att dela vatten med elektricitet, och ammoniak, vilket liknar...
I ett samarbete mellan Human Tissue Lab vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds Universitet vill forskarna skapa lungvävnad på laboratoriet. Tanken är att då kunna tillvarata de donerade lungor som i dagsläget inte kan transplanteras. Darcy Wagner, bioingenjör och universitetslektor vid Lungbioengineering och regeneration, samarbetar med Sandra Lindstedt Ingemansson, docent och överläkare i thoraxkirurgi och hjärt-lungtransplantation och de har i en artikel i European Respiratory Journal beskrivit hur ny lungvävnad skulle kunna skapas. I...
Ett embryo som bedömts ha låg risk för sjukdomar som cancer och diabetes har för första gången valts ut och resulterat i en graviditet genom provrörsbefruktning. Företaget bakom projektet, Genomic Prediction, har inte berättat exakt vilka sjukdomar de testat för, bara att sjukdomarna är polygena, skriver New Scientist. Det innebär att de inte orsakas av en enda gen, utan en komplex kombination av flera. Till den gruppen hör exempelvis bröstcancer, diabetes typ 1 och 2, och vissa hjärt- och kärlsjukdomar. Magnus Lundgren som forskar om organismbiologi på Uppsala universitet är positiv till...
Svar: Mardrömmar med så kallade false awakenings är ett välkänt fenomen, men det finns inte mycket forskning på området. De är relaterade till så kallad lucid dreaming , det vill säga ett tillstånd när man är medveten om att man drömmer och har förmåga att påverka dröminnehållet. False awakenings kan också förekomma ihop med sömngångaraktigt beteende, men också med den känsla som frågeställaren beskriver av att vara förlamad (som är en del av den förlamning av positionsmuskler som karakteriserar REM-sömn). Vad gäller utlösande faktorer vet man mycket litet, men stress och oregelbundna...
Svar: När man som psykolog läser om Mathias levnadsmätta katt associerar man till personlighetsdraget Öppenhet, som beskriver människors grad av ”intresse för fantiserande, konstupplevelser, känslonyanser, aktiviteter av olika slag, nya idéer och nya värderingar” (citat från Psykologilexikon på Psykologiguiden.se, uppslagsordet ”femfaktormodellen”). Mathias katt skulle sannolikt få ett lågt värde på denna personlighetsskala. Longitudinella undersökningar på människor visar att vi som 75-åringar i genomsnitt är något mindre öppna än då vi var yngre, men skillnaden är verkligen inte stor...