Annons

människan

Utredningen föreslår bland annat att alla gränsvärden sänks till en tiondel av dagens nivåer, varför då? − I dag är varje ämne tillåtet upp till en nivå som anses säker för människor och miljö. Men det är lite som att anta att vi bara har en kemikalie i världen. I verkligheten utsätts vi för blandningar av massor av ämnen, som verkar tillsammans och ger en så kallad cocktaileffekt. Hur kom ni fram till att just en tiondel är rätt nivå? − Det är ett pragmatiskt sätt att ta lite höjd för att hundratals eller tusentals ämnen förekommer samtidigt. Vi vet att den faktorn ibland kommer att vara för...
Att kunna känna dofter är ett av våra fem sinnen som hjälper oss att navigera i omvärlden. År 2004 gick Nobelpriset i fysiologi eller medicin till upptäckten av hur luktsinnet fungerar på molekylär nivå. Där var en viktig del de knippen av nervtrådar som bildar små träd, glomeruli, och som finns i en del av hjärnan kallad luktbulben. Dessa hjärnstrukturer, som är mycket ursprungliga och finns hos alla däggdjur, har fram tills nu ansetts vara helt nödvändiga för att känna lukter. Upptäcktes av en slump Nu rapporterar dock israeliska forskare i tidskriften Neuron att de funnit två kvinnor som...
2003, när forskare för första gången lyckades kartlägga människans arvsmassa hade det tagit 13 år och kostat ungefär 2,7 miljarder dollar. Nu går en helgenomsekvensering att göra på mindre än en vecka för bara runt 30 000 kronor. Genom att jämföra arvsmassan mot ett referensgenom kan man diagnostisera genetiska sjukdomar, men även intellektuell funktionsnedsättning. Dagens första test begränsat En sådan funktionsnedsättning kan dock orsakas av en mängd olika genetiska förändringar, och det första test man börjar med idag (en så kallad gendos-array) kan bara hitta en viss typ av dem. Nu har...
Forskare från Högskolan i Gävle, i samarbete med Academic medical center (kopplat till Universitetet i Amsterdam) har i en studie tittat på stillasittande bland kontorsarbetare . Vanligtvis är självskattning den traditionella metoden för att samla in uppgifter. Men forskarna har nu kunnat konstatera att självskattningssvaren inte stämmer med verkligheten. – Kommer du till mig och säger att du inte sitter så mycket, bara runt 25 procent av arbetsdagen, då säger våra mätningar att du sitter 50 procent. Om du istället säger att du sitter 90 procent, då säger jag, nej du sitter bara 70 procent,...
”Det var på natten på akuten för ett par år sedan som jag träffade en 13-årig flicka med ont i magen som kom in i sällskap av sin mamma. Flickan hade haft ont i nedre delen av buken till och från i tre dagar, men det senaste dygnet hade smärtan tilltagit, hon hade 39 graders feber och hade kräkts. Något som är vanligt är blindtarmsinflammation, men oftast brukar patienten då beskriva att smärtan börjat högre upp i buken, och sedan vandrat ner mot höger sida. Här hade hon ont i hela nedre delen av buken, och när jag knackade henne över ryggen hade hon också ömhet över njuren. Hon var inte...
I Sverige får ungefär 22 000 personer en konstgjord höftled varje år, och globalt sett är det en av världens vanligaste operationer. Samtidigt har en debatt pågått huruvida de ämnen som protesens metall och "bencement" utsöndrar är cancerframkallande eller inte, och de studier som undersökt detta har visat på olika resultat – en del pekar på ökad risk, andra inte. Men underlagen bygger ofta på relativt små grupper som följts under kort tid, där patienterna varit i olika åldrar, och där forskarna heller inte justerat för deltagarnas utbildningsnivå och inkomst. Nu har en stor svensk studie...