Annons

människan

Minnen skapas genom hela livet och involverar ofta flera sinnen samtidigt. Inom psykologin kallas processen för multimodalitet och betyder att sinnen var för sig bidrar till ett gemensamt helhetsintryck av en händelse. Nu har forskare tagit reda på vilken betydelse synen har när minnen plockas fram. De testade hur 31 seende och 31 personer som föddes blinda, eller blev blinda i tidig barndom, plockade fram självbiografiska minnen genom lukt- och ljudledtrådar. Resultatet publicerades i den vetenskapliga tidskriften Consciousness and Cognition . – Det här var ett sätt att se hur synen påverkar...
När antibiotika inte längre biter tar forskarna till nya metoder för att ta kål på bakterierna. Följ med till fyra lärosäten där forskarna arbetar med att ta fram nya sätt att angripa bakterier.
Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Inom EU avlider 33 000 människor varje år av sjukdomar orsakade av resistenta bakterier.
Tidiga tecken på Alzheimers påminner om andra sjukdomar som drabbar minnet. Nu har forskare i Sverige och flera andra länder visat att ett enkelt blodprov kan bidra till en tidig diagnos. Resultaten är publicerade i Nature Medicine . Forskarna mätte blodhalten av ett protein som kallas P-tau181. Analysen upptäckte cirka 90 procent av alla fall av Alzheimers och gav få falska positiva svar hos patienter med en annan demenssjukdom. Personer utan demens som hade en hög halt av proteinet i blodet visade sig löpa en tiofaldigt ökad risk att få Alzheimers sjukdom under de följande åren. Blodprovet...
Sommaren 2019 hade USA sitt värsta mässlingsutbrott på 25 år . Eftersom för få var vaccinerade kunde sjukdomen få fäste, trots att landet egentligen klassificerade mässlingen som utrotad redan år 2000. Händelsen är del av en global trend där även Sverige ingår, även om utbrottet i Göteborg december 2017 var mycket begränsat. Beslutet att inte vaccinera sig själv eller sina barn kan bygga på felaktiga fakta om vaccin – något forskare nu visat är vanligare bland dem som främst får sina nyheter från sociala medier. Myter om gifter och autism Studien bygger på enkätsvar från omkring 2 500...
Siffran kan låta oroväckande: 45 procent ökad risk att dö under första året för barn som kommit till genom in vitro-fertilisering, IVF. – Men man ska komma ihåg att risken ändå är mycket liten, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, forskare i reproduktionsmedicin vid Karolinska institutet i Solna. Sverige är ett av länderna i världen med lägst spädbarnsdödlighet, drygt två dödsfall per tusen födda . Så den absoluta risken är liten även för IVF-barn. Det har länge varit känt att konstgjord befruktning medför en större sannolikhet att barn föds för tidigt, väger ovanligt lite och drabbas av...