Annons

människan

Forskare vid Uppsala universitet har studerat kopplingen mellan risken för hjärt-kärlsjukdom och metaboliska sjukdomar i förhållande till mängden bukfett. När de undersökte data från 325 000 personer såg man att risken ökade snabbast för personer med ”små eller måttliga mängder” bukfett som gick upp i vikt. Och de såg en tydlig skillnad mellan kvinnor och män: för varje överskottskilo av så kallat visceralt bukfett, alltså fett som omgärdar organ och tarmar i buken, gav män en fördubblad risk för diabetes typ-2. För kvinnor däremot, var risken alltså hela sjufaldigt förhöjd. En förklaring kan...
Forskarna har studerat nästan 300 000 kvinnor och de drygt en halv miljon barn som dessa kvinnor födde i Sverige mellan 1987 och 2010. De kunde då se ett samband mellan blodbrist, anemi, tidigt i graviditeten och en ökad risk att barnen fick olika neuropsykiatriska diagnoser. Stark koppling till intellektuell funktionsnedsättning – Starkast var kopplingen till intellektuell funktionsnedsättning. Jämfört med barn vars mammor inte haft tidig blodbrist ökade den absoluta risken från 1,3 procent till 3,1 procent, en riskökning med 120 procent, säger Renee Gardner, forskare och koordinator för...
Är en tofer tillräckligt liten för att rymmas i en skokartong? Ja eller nej? Och hur är det med en guga? Får den plats? Eller en aryl? Frågorna verkar helt knäppa. Orden är påhittade av forskare vid Universität Bern i Schweiz och ingår i ett experiment som måste ha varit en aning förbryllande för de drygt fyrtio tyskspråkiga deltagarna. Den föregående natten hade de bara sovit i fyra timmar. Efter en kraftig lunch kom de till universitetets sömnlaboratorium för att ta en tupplur med EEG-elektroder på hjässan och lurar med svagt vattenfallsbrus i öronen. Efter tuppluren kom frågorna om de...
Sedan 2018 listar WHO gaming disorder som en sjukdomsdiagnos. Den har ännu inte fått ett svenskt namn, men tillsammans med hasardspelsyndrom är det de enda missbruksdiagnoserna som inte bygger på att man tillför kroppen en kemisk substans. För att skapa en överblick över den forskning som finns publicerad kring datorspel och dess eventuella negativa konsekvenser fick institutionen CERA vid Göteborgs Universitet i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt – som nu är klar. Hoppas att framtida forskning blir mer renodlad Definitionen i den nya diagnosen är tydlig: gaming disorder handlar...
Idag jobbar allt fler i öppna kontorslandskap, och forskningen ger olika svar på hur det påverkar de anställdas prestationer och mående. Det finns både studier som visar på negativa och positiva effekter, beroende på vilken bransch, organisation, person och arbetsuppgift det handlar om. Nu visar en svensk studie, publicerad i tidskriften Applied Cognitive Psychology att det heller inte går att klumpa ihop ”bakgrundsprat” som ett fenomen. Åtminstone inte när det gäller en vanlig arbetsuppgift i många kontorsyrken: skrivande. Hjärnan bearbetar begripligt prat – vare sig du vill eller inte I...
Under livets första två miljarder år fanns bara ensamma celler utan cellkärna. Ett olöst mysterium är hur en cell plötsligt blev mer komplex, och i förlängningen kunde bli till så avancerade saker som träd och människor. Bakterier har sparsamt inredda celler medan högre liv som växter, djur och svampar bland annat har en cellkärna med arvsmassa och en mitokondrie som förser cellen med energi. Vi som har sådana komplexa celler kallas eukaryoter och i detta rike ingår allt synligt liv. Urmodern till allt högre liv En fråga som mikrobiologer länge har sökt svaret på är hur en enkel bakteriecell...