Annons

marinekologi

Sälmasken är en parasit som parar sig och producerar ägg i magen på sälar. Äggen följer sedan med avföringen ut i vattnet där de kläcks. Larverna äts av små kräftdjur som i sin tur blir uppätna av fiskar – till exempel torsk – som sedan äts av andra sälar. På så vis upprätthålls livscykeln. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har nu undersökt förekomsten av sälmask hos de svenska torskbestånden . Studierna visar att i närheten av sälkolonier på västkusten kan upp till 60 procent av torskarna innehålla sälmask. Även i södra Östersjön finns ett samband mellan infektionsgrad och...
Havssköldpaddor är långdistanssimmare. Under parningssäsongen återvänder de till födelseorten, sedan simmar de till områden med mycket mat, som kan ligga hundratals mil bort. De här migrationsrutterna upprepas varje år. Forskarna har länge försökt förklara hur mönstren uppstår, och nu verkar det som om ett team av tyska och engelska forskare har funnit svaret. Nyfödda havssköldpaddor simmar direkt till havs. Där fångas de upp av havsströmmarna. De driver sedan passivt med strömmarna eftersom de är för svaga för att kunna välja riktning. Forskarna har nu visat att de vuxna sköldpaddornas...
Enligt det Internationella havsforskningsrådet, ICES, har exploateringen av Nordostatlantens fiskbestånd halverats under det senaste decenniet. Det har medfört att flera av de kommersiellt viktigaste bestånden har ökat: till exempel torsk i Barents hav och vid Island, rödspätta och kolja i Nordsjön och Skagerrak samt sill och skarpsill i Östersjön. Men för ålen är läget fortfarande kritiskt, trots omfattande fiskerestriktioner. Detta gäller även för torsken i Kattegatt och i Irländska sjön. Resultaten baseras på analyser utförda av ICES rådgivande kommitté och omfattar utvecklingen för 85...
Bimini är en ögrupp som tillhör Bahamas, i vars kustvatten citronhajen är en vanlig art. Man vet sedan tidigare att citronhajar föder ungar i en skyddad lagun i området. Hajungarna tillbringar sina första tre år i lagunen. När de blir större – ungefär en meter långa – börjar de röra sig över större områden och vid vuxen ålder lämnar de ögruppen och söker sig mot djupare vatten. Där är de svårstuderade, så forskarna vet inte mycket om de vuxna hajarnas liv. Ett amerikanskt forskarteam har nu kunnat visa att honor som föds i lagunen återvänder cirka 15 år senare för att själva föda ungar...
Ytterligare försurning av Ishavet skulle kunna medföra att mikroskopiskt plankton, så kallade pikoplankton, konkurrerar ut större planktonarter. Det skulle kunna ge ett varmare klimat, eftersom många större planktonarter producerar dimetylsulfid, en gas som kyler atmosfären genom att bidra till molnbildningen. Det visar ett europeiskt försurningsexperiment i Svalbards kustvatten. Genom att tillsätta koldioxid till flytande planktonkammare har forskarna simulerat den förväntade försurningen av Ishavet under det kommande århundradet. Resultatet blev en kraftig blomning av pikoplankton i...
  •