Annons

Massachusetts institute of technology

Det så kallade exoskelettet kan avleda så mycket som 80 procent av packningens vikt.
- Med vår teknik blir det möjligt att direkt se vad som händer inuti celler när de delar sig eller reagerar med varandra.
Det är den lägsta temperaturen hittills för ett så pass stort föremål.
Moores lag är egentligen ingen lag, det är en förutsägelse. År 1965 skrev Gordon Moore en artikel i tidskriften Electronics, där han ville visa att framtiden låg i chips och kisel.
Uppgifterna kommer från alla påslagna mobiltelefoner. Basstationerna håller reda på var telefonerna är, och om man sammanställer den här informationen kan man se var alla är.