Annons

medeltiden

Under 1100- och 1200-talen växte ett nytt samhälle fram i Väst- och Centraleuropa. Tätorter avskildes från landsbygden och kunde upprätta självstyre som ett privilegierat borgerskap ansvarade för.
I Forskning & Framstegs läsaromröstning om forskningsmedel, Vilken forskning ska Sverige satsa på?, prioriterades 1900-talshistoria på bekostnad av stenåldersarkeologi.
I On foot tar den pensionerade professorn Joseph A. Amato oss med på en rundvandring genom gåendets historia.
Ortnamnens främsta syfte är att förmedla geografisk information och i denna funktion är de effektiva.
Jorden som en tredelad, på vatten flytande skiva är en föreställning som härskade under antiken och som övertogs av medeltidens människor."
Dagens nedblåsta barrskog i Småland är en produkt av 1900-talet och dess skogsindustri.