Annons

medicin

Att kunna känna dofter är ett av våra fem sinnen som hjälper oss att navigera i omvärlden. År 2004 gick Nobelpriset i fysiologi eller medicin till upptäckten av hur luktsinnet fungerar på molekylär nivå. Där var en viktig del de knippen av nervtrådar som bildar små träd, glomeruli, och som finns i en del av hjärnan kallad luktbulben. Dessa hjärnstrukturer, som är mycket ursprungliga och finns hos alla däggdjur, har fram tills nu ansetts vara helt nödvändiga för att känna lukter. Upptäcktes av en slump Nu rapporterar dock israeliska forskare i tidskriften Neuron att de funnit två kvinnor som...
”Det var på natten på akuten för ett par år sedan som jag träffade en 13-årig flicka med ont i magen som kom in i sällskap av sin mamma. Flickan hade haft ont i nedre delen av buken till och från i tre dagar, men det senaste dygnet hade smärtan tilltagit, hon hade 39 graders feber och hade kräkts. Något som är vanligt är blindtarmsinflammation, men oftast brukar patienten då beskriva att smärtan börjat högre upp i buken, och sedan vandrat ner mot höger sida. Här hade hon ont i hela nedre delen av buken, och när jag knackade henne över ryggen hade hon också ömhet över njuren. Hon var inte...
Svar: Många människor drabbas av denna typ av klar rinnsnuva – icke-allergisk rhinit. Mest känd hos allmänheten är den kanske som ”gubbsnuva” eller ”gumsnuva” eftersom fenomenet är mer uttalat i högre ålder. Kliniskt är det välkänt att klar rinnsnuva kan triggas av bland annat kyla, blåst, temperaturskillnader, alkohol-intag och exponering för odörer och aromer. Torr luft verkar också vara en kraftigt bidragande faktor och som frågeställaren påpekar finns även en koppling till fysisk ansträngning. Näsans slemhinnor har till uppgift att fukta och temperera inandningsluften samt fånga och...
Det saknas evidens för att antidepressiva läkemedel har långsiktiga negativa effekter, exempelvis ökad självmordsrisk. Det slår en internationell grupp forskare fast i en omfattande översikt av 45 metastudier, publicerad i tidskriften JAMA Psychology . Översikten är en av de första i sitt slag, och varje metastudie de undersökt är i sin tur en sammanställning av resultaten från många olika enskilda studier. Sammanlagt kammade forskarna igenom över 250 forskningsartiklar, för att få ett grepp om frågan som länge varit omstridd och där forskningsresultat spretat åt olika håll. Har funnits...
Den genomsnittlige patienten som söker vård via en app är kvinna, under 30 år och vill ha hjälp med luftvägsinfektion, hudbesvär eller hosta. Det är vanligast att man kontaktar en digital läkare när man har lättare besvär, vilket kan bero på att patienterna har svårt att avgöra om man kan få hjälp med svårare eller kroniska sjukdomar via apparna. – Det är en inlärningsfråga, både för patienter och personal. Man söker för saker som man tror att man ska kunna få hjälp med i apparna, säger Felicia Gabrielsson-Järhult. Hon är projektledare för en studie om vårdappar , ett forskningsprojekt...
I studien har forskarna tittat på ungefär 100 artiklar från högt ansedda publikationer, och hittat stora brister i hur detaljerat placebobehandlingen beskrivs. I synnerhet genom att data utelämnats om exempelvis vilket ämne placebon bestått av, hur den varit utformad, vem som gett behandlingen, och hur. Detta trots att det finns väletablerade riktlinjer både för hur den aktiva- och placebobehandlingen ska beskrivas i en studie. Karin Jensen är docent på Karolinska institutets institution för klinisk neurovetenskap. Hon forskar om placebo och frustreras ofta över hur bristfälligt den beskrivs...