Annons

medicin

Lyssna på artikeln Efter en blodpropp går det efter några månader att se att syrebristen i det drabbade området gett upphov till nya blodkärl. Att nybilda kärl är ett långsamt sätt för kroppen att hantera syrebrist, eller hypoxi som det heter på läkarspråk. Betydligt snabbare är att slå på en gen som bildar ett hormon kallat erytropoetin, EPO, som signalerar till benmärgen att kroppen behöver fler röda blodkroppar. Systemet slår exempelvis på vid vistelse på hög höjd där syrehalten är lägre än vid havsytan. Detta utnyttjar idrottsmän vid ”höghöjdsträning”, ett sätt för att få bättre...
I ett samarbete mellan Human Tissue Lab vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds Universitet vill forskarna skapa lungvävnad på laboratoriet. Tanken är att då kunna tillvarata de donerade lungor som i dagsläget inte kan transplanteras. Darcy Wagner, bioingenjör och universitetslektor vid Lungbioengineering och regeneration, samarbetar med Sandra Lindstedt Ingemansson, docent och överläkare i thoraxkirurgi och hjärt-lungtransplantation och de har i en artikel i European Respiratory Journal beskrivit hur ny lungvävnad skulle kunna skapas. I...
Antalet dödsfall i Sverige orsakade av opioider är höga, och har växt under de senaste 15 åren. Det konstateras i en studie av Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin vid Karolinska institutet. Opioider är ett samlingsnamn för smärtstillande medel framställda från växten vallmo, som exempelvis morfin. Det finns också i syntetiskt skapade versioner som metadon och tramadol. Medlet påverkar den del av hjärnan som kontrollerar andningen, och kan i värsta fall leda till andningsuppehåll och död. I undersökningen gick forskarteamet igenom drygt 2800 obducerade dödsfall relaterade till förgiftning...
I Sverige är risken generellt mycket låg för att ett barn dör i samband med förlossning eller som nyfödd, så kallad perinatal död. Men man vet att det sker en viss riskökning, från en alltså låg nivå, ju längre en graviditet pågår efter vecka 40. Syftet med den aktuella studien, publicerad i tidskriften BMJ , var att undersöka dessa risker och jämföra utfall av igångsättning, även kallad induktion, efter 41 respektive 42 fullgångna veckor. Det har tidigare funnits oklarheter om vad som bäst skyddar kvinna och barn. I studien ingick 2 760 kvinnor, inskrivna vid 14 förlossningssjukhus i Sverige...
Malaria sprids via myggbett då parasiter överförs med myggans blodmål från en smittad person till en frisk. Sjukdomen är en stor dräpare, och årligen avlider mer än 400 000 människor i malaria. För första gången har nu forskare på ett systematiskt vis analyserat malariaparasiten Plasmodiums olika livsfaser. – Det vi har gjort är att slå ut olika gener för att förstå vad de har för betydelse, säger Ellen Bushell, parasitolog och gruppledare på Institutionen för molekylärbiologi, vid Umeå universitet. Malariaparasiten växer till sig i levern När en person blir stucken av en malariamygga lämnar...
Att kunna känna dofter är ett av våra fem sinnen som hjälper oss att navigera i omvärlden. År 2004 gick Nobelpriset i fysiologi eller medicin till upptäckten av hur luktsinnet fungerar på molekylär nivå. Där var en viktig del de knippen av nervtrådar som bildar små träd, glomeruli, och som finns i en del av hjärnan kallad luktbulben. Dessa hjärnstrukturer, som är mycket ursprungliga och finns hos alla däggdjur, har fram tills nu ansetts vara helt nödvändiga för att känna lukter. Upptäcktes av en slump Nu rapporterar dock israeliska forskare i tidskriften Neuron att de funnit två kvinnor som...