Annons

medicin

Kroppsfrämmande ämnen som kan utlösa en reaktion från vårt immunförsvar kallas antigener. Det kan vara fragment av bakterier, virus och cancerceller. T-cellerna i immunförsvaret är ständigt på jakt efter antigener som de kan anfalla och förgöra. Men de behöver hjälp med att hitta dem. Deras hjälpredor kallas antigenpresenterade celler, APC, som visar upp en specifik del av antigenen för T-cellen. Om T-receptorerna på T-cellens yta binder till den uppvisade antigenen kan immunförsvaret dra igång. Detta system regleras på ett finstämt sätt av molekyler som fungerar som gaspedaler och bromsar...
Uppdatering Sedan den här texten skrevs hävdar den kinesiske forskaren He Jianku att det för första gången har fötts barn med genredigerad arvsmassa. He Jiankui säger att han har lett ett projekt där genredigering har använts för att skapa HIV -resistens i mänskliga embryon. Embryona ska ha använts till graviditeter och hittills har två tvillingar fötts, varav den ena hade den avsedda genetiska förändringen. Det är oklart om genredigeringen har haft andra effekter på barnet. Eftersom förändringen skedde i embryot kommer den att gå i arv till kommande generationer. Ingreppet ska ha skett...
Mänskligheten blir allt tyngre. Sedan år 1975 har andelen personer med fetma blivit nästan tre gånger så stor, och i dag lever en majoritet av alla människor i länder där fler dör av att väga för mycket än av att väga för lite. Det är väl känt att övervikt ökar risken för bland annat diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Ann Rosendahl, docent vid avdelningen för onkologi och patologi vid Lunds universitet, vill öka medvetenheten i samhället om att övervikt även ökar risken för bröstcancer: – Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, där övervikt och framför allt fetma är betydande...
Michael Pollan är en amerikansk vetenskapsjournalist och författare som ägnat en stor del av sitt liv åt att skriva om mat och livsmedelsproduktion. Först när sextioårsdagen började närma sig fick han för sig att testa LSD. Det var ett otippat infall. Redan i förordet gör Michael Pollan en poäng av hur mycket han skiljer sig från urtypen av en person som experimenterar med droger. Han är en hårt arbetande familjefar utan fallenhet för vare sig introspektion eller existentiella grubblerier. Men han råkar läsa en vetenskaplig rapport om den psykedeliska drogen psilocybin – det aktiva ämnet i...
Det är möjligt att människor inte kommer att ha något alls att tillföra om tusen år. Men inom min och din livstid kan vi vara ganska säkra på att människors färdigheter och talanger kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Att skapa artificiell kreativitet eller ett beteende som kan uppfattas som empatiskt är inte det svåra. Det svåra är att fatta beslut som tar hänsyn till en massa olika saker, särskilt i situationer som är nya och konstiga. Det finns maskiner som kan kolla på röntgenplåtar och upptäcka tumörer. Men maskinen kan inte göra den typ av helhetsbedömning som läkare i dag gör,...
Hjärnan påverkas på ett komplext sätt av nikotin, och effekten förändras med upprepat intag och långvarigt bruk. Nikotinet aktiverar en typ av receptorer som vanligtvis är mottagare av signalsubstansen acetylkolin. Dessa receptorer finns på en rad olika celler, och i en rad olika hjärnregioner, och kan därmed påverka en rad olika funktioner. När man exponeras för nikotin kommer aktiviteten i celler som har dessa receptorer att öka. Detta leder bland annat till aktivering av hjärnans belöningssystem, vilket bidrar till nikotinets beroendeframkallande egenskaper. Några av de positiva effekter...