Annons

migrationsforskning

Inom migrationsforskning talar man om push- and pull- faktorer. De förra driver människor att fly eller utvandra och kan vara krig, fattigdom eller något annat. De senare avgör vart man söker sig. I en ny studie har svenska forskare noterat att dåliga samhällsinstitutioner är en viktig push- faktor. Korruption, politisk instabilitet och dåligt företagsklimat driver bort människor, och på samma sätt attraherar länder med låg korruption , politisk stabilitet och bra företagsklimat migranter. Forskarna observerade att människor i fattiga länder med bra institutioner inte migrerade i så stor...
Allt fler flyr till Europa över Medelhavet, och vi läser allt oftare om katastrofer med drunknade migranter. Men hur ser opinionen ut i de olika europeiska länderna när det gäller invandring? I framför allt de sydliga länderna i Europa har man en negativ attityd till invandring, enligt flera opinionsundersökningar från Pew research center. I Grekland och Italien vill så många som 86 respektive 80 procent ta emot färre immigranter. I dessa länder är man också mest benägen att se invandrarna som en ekonomisk börda för samhället. I länder som Storbritannien, Tyskland och Frankrike vill omkring...
– Sverige har legat efter i debatten, om man jämför med andra länder. Där har de papperslösas status diskuterats flitigt på senare år. Det säger Erika Sigvardsdotter, kulturgeograf vid Uppsala universitet. Hon har i sin forskning levt med och intervjuat ett femtiotal personer som lever i Sverige utan tillstånd. – Den principiella frågan har varit kapad av asyldebatten, så den mediala frågan har handlat om enskilda berättelser om individuella fall, säger hon. I dag finns det sannolikt fler papperslösa än någonsin i Sverige, dels på grund av ökad migration överlag, dels på grund av...