Annons

Miljö & klimat

Svar av Erling Norrby, virolog, professor emeritus vid Karolinska institutet I mitten av 1800-talet fördes en intensiv debatt om teorin om uralstring. Förespråkare för denna teori hävdade att liv kunde uppstå spontant under vissa betingelser. De syftade då inte på evolution under årmiljoner, utan på snabba förlopp under dagar eller veckor. Uralstringsteorin kunde förklara sådant som varför det uppstår mögel i gammalt bröd eller fluglarver i dåligt kött, menade de. Den främste förespråkaren för denna teori var Félix A. Pouchet, biologiprofessor vid Rouens universitet och föreståndare för...
Efter intensiva slutförhandlingar på COP26 enades länderna att dra ned på kolkraft och fossila subventioner. Nu efterlyser klimatpolitikforskaren Naghmeh Nasiritousi handlingskraft.
I två år letade forskarna efter hundar med exceptionellt minne. De fann sex border collies som kan memorera namnet på upp till 100 olika leksaker. Nu är de på jakt efter fler begåvningar.
”Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta” Skogens roll i framtidens klimatomställda samhälle är en högaktuell fråga. SVT:s Vetenskapens värld belyser detta i programserien Slaget om skogen . Men några av programmen innehåller grovt felaktiga uppgifter, enligt skogsforskaren Göran Ståhl på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. (6 oktober 2021) ”Det råder oenighet i forskarvärlden” SVT Vetenskaps Anna Schytt bemöter kritiken mot ”Slaget om skogen” från SLU-forskaren Göran Ståhl. (7 oktober 2021) ”Skilj på skogen och skogsindustrin ” Skogen tar upp koldioxid, industrin släpper...
Jordens medeltemperatur har stigit på senare år, och så även produktionen av odlad mat. I Sverige har även den totala skogsmassan ökat. Likaså har i vart fall jag lärt mig att varma perioder i historien sammanfallit med hög växtlighet. Varför tror forskarna nu att varmare klimat kommer ge minskad växtlighet och minskad produktion av odlad mat?
Inför slutförhandlingarna på klimattoppmötet COP 26 i Glasgow ges en känga till ländernas klimatplaner. För första gången nämns också möjligheten att sluta subventionera fossila bränslen.