Annons

Miljö & klimat

I två år letade forskarna efter hundar med exceptionellt minne. De fann sex border collies som kan memorera namnet på upp till 100 olika leksaker. Nu är de på jakt efter fler begåvningar.
”Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta” Skogens roll i framtidens klimatomställda samhälle är en högaktuell fråga. SVT:s Vetenskapens värld belyser detta i programserien Slaget om skogen . Men några av programmen innehåller grovt felaktiga uppgifter, enligt skogsforskaren Göran Ståhl på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. (6 oktober 2021) ”Det råder oenighet i forskarvärlden” SVT Vetenskaps Anna Schytt bemöter kritiken mot ”Slaget om skogen” från SLU-forskaren Göran Ståhl. (7 oktober 2021) ”Skilj på skogen och skogsindustrin ” Skogen tar upp koldioxid, industrin släpper...
Jordens medeltemperatur har stigit på senare år, och så även produktionen av odlad mat. I Sverige har även den totala skogsmassan ökat. Likaså har i vart fall jag lärt mig att varma perioder i historien sammanfallit med hög växtlighet. Varför tror forskarna nu att varmare klimat kommer ge minskad växtlighet och minskad produktion av odlad mat?
Inför slutförhandlingarna på klimattoppmötet COP 26 i Glasgow ges en känga till ländernas klimatplaner. För första gången nämns också möjligheten att sluta subventionera fossila bränslen.
Dagens tamhäst tämjdes på stäppen norr om Kaukasus och spreds snabbt tillsammans med den hästdragna stridsvagnen, enligt en jättelik studie av forskare världen över. En flera decennier lång debatt om tamhästens ursprung ser därmed ut att ha lösts.
Två av tre IPCC-forskare räknar med en global uppvärmning på 3 grader eller mer. Det skulle betyda att världens länder misslyckas kapitalt med Parisavtalet.