Annons

miljö

Haven lagrar allt mer värmeenergi i takt med att klimatet blir varmare – och 2018 var temperaturen i haven den högstasedan mätningarna började på 1950-talet, enligt en studie i Advances in atmospheric sciences . Forskarna bakom studien har beräknat energimängden i haven ner till 2 000 meters djup. Förra året var energimängden 19,7 x 10 22 joule högre än genomsnittet underperioden 1981–2010. Rekordåren har avlöstvarandra under det senaste decenniet. Det förra inföll 2017.
En ny grodart har upptäckts i en svårtillgänglig del av Anderna i Sydamerika. Den tillhör trädgrodorna och har döpts till Hyloscirtus hillisi . Vid tummens bas har den en unik kloliknande struktur som forskarna ännu inte förstår sig på. Kanske skyddar den mot angrepp, eller så används klon vid strider om partners. Grodans livsmiljö hotas av en omfattande gruvdrift, vilket gör det troligt att grodan snart hamnar på rödlistan över hotade arter.
Det finns gott om ryggradsdjur som äter småkryp som spindlar och andra leddjur. Men i en ny studie publicerad i Amphibian and reptile conservation ger ett internationell forskarteam 15 exempel på det omvända förhållandet; spindlar och andra leddjur i som äter ryggradsdjur. Exemplen kommer från Amazonas. Fågelspindlar av släktet Pamphobeteus kan bli stora som tallrikar. Forskarna har sett en sådan spindel döda och bära iväg en pungråtta (ett mindre däggdjur). En fågelspindel bär iväg på en pungråtta som den har dödat. Bild: Maggie Grundler, Amphibian & Reptile Conservation Forskarna har...
När människan spred sig från Afrika till Europa, Mellanöstern och Asien så skedde det till stor del via öppna gräslandskap. Det berodde sannolikt på att jaktmetoderna förbättrades så att det blev lättare att jaga de stora gräsätarna som finns i dessa miljöer. Människan spred sig också via kusterna i takt med att med att vi blev bättre på att fiska. Regnskogar däremot, har betraktats som ett hinder för vår arts spridning. Det beror bland annat på att de flesta av regnskogens bytesdjur är förhållandevis små och svårfångade, eftersom de håller till trädtopparna. Men en internationell...
Träd behöver kväve för att växa – men kväve är nästan alltid en bristvara i skogen. Dagens gödseltekniker bygger på den vedertagna uppfattningen att växterna främst tar till sig kväve i oorganisk form, från jonerna ammonium och nitrat som finns i jorden. Men forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, under ledning av professor Torgny Näsholm, har visat att växterna också kan tillgodogöra sig kväve från organiskt material, närmare bestämt från aminosyror – de molekyler som bygger upp proteiner. Upptäckten banar väg för betydligt mer effektiv gödsling och minskad risk för läckage och...
Solen lyser från en klar himmel och svetten rinner längs ryggen i den nästan 40-gradiga hettan. – På sommaren är det ännu varmare. Då kan det bli uppåt 50 grader, säger säkerhetsvakten som följer med under besöket. Vi befinner oss i öknen, omkring en timmes bilresa från staden Dubai, på Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, döpt efter emiratet Dubais härskare. Här pågår bygget av det som enligt planerna ska bli världens största solenergipark. Att Förenade Arabemiraten – där Dubai ingår – liksom andra länder i Mellanöstern satsar på solenergi trots den rika tillgången på olja är en ny...