Annons

miljö

I dag avslutas klimatmötet i Madrid, där en stor fråga har varit hur mycket vi kan förlita oss på tekniken att fånga in och lagra koldioxid. FN:s klimatpanel IPCC räknar med att infångning av koldioxid ska stå för 13 procent av utsläppsminskningarna som krävs till 2050. Både politiker, företag och organisationer har uttryckt tvekan till om detta är realistiskt, med tanke på att de här så kallade CCS-teknikerna ännu inte används storskaligt. Dyrt fånga koldioxid Ett av de stora problemen med CCS är att infångningen är för dyr. För att fånga koldioxid ur till exempel en kraftverksskorsten...
När syrefattiga områden breder ut sig trängs torskarna ihop på en mindre yta. Syrebrist och döende bottnar leder också till att de får mindre mat eftersom de bottenlevande djuren minskar. Dessutom stressas torsken rent fysiologiskt av att befinna sig i en syrefattig miljö, visar den nya studien som publicerats tidskriften Biology Letters . Hörselstenar – torskarnas "svarta låda" Karin Limburg som är gästprofessor vid Sveriges Lantbruksuniversitet har studerat torskens hörselstenar och liknar dem vid ett flygplans svarta låda. Hörselstenarna lagrar in ämnen från vattnet och samlar på så vis in...
Rapporten presenterades på klimatmötet i Madrid av Future Earth, en paraplyorganisation för global hållbarhetsforskning. Under de senaste två veckorna har många rapporter släppts på det gemensamma temat att läget blir alltmer akut. Tanken med den här rapporten är att ge en överblick, förklarar Erik Pihl som är klimatanalytiker på Future Earth. Vad tycker du sticker ut mest i strömmen av klimatrapporter som har kommit 2019? − En sak är att vi ser en tydligare och tydligare påverkan på stora system som vi trodde var stabila. Nio av femton storskaliga klimatsystem börjar visa tecken på att närma...
Svar: En vuxen flugas livslängd är kort, den varierar lite beroende på art. Husflugan lever till exempel cirka 2–3 veckor. Om en fluga skulle hamna på rygg kan den i vanliga fall räta upp sig med hjälp av benen och vingarna. När flugan når slutet av sitt liv eller blir utsatt för sjukdomar eller gifter blir den försvagad. Då fungerar inte nervsystemet och koordinationen längre och benen viks in under kroppen. Eftersom tyngdpunkten på flugan ligger högt upp på kroppen faller den runt när benen inte längre håller den uppe. Om vingarna är utfällda så hamnar flugan liggande på sidan, men är de...
Svar: När man som psykolog läser om Mathias levnadsmätta katt associerar man till personlighetsdraget Öppenhet, som beskriver människors grad av ”intresse för fantiserande, konstupplevelser, känslonyanser, aktiviteter av olika slag, nya idéer och nya värderingar” (citat från Psykologilexikon på Psykologiguiden.se, uppslagsordet ”femfaktormodellen”). Mathias katt skulle sannolikt få ett lågt värde på denna personlighetsskala. Longitudinella undersökningar på människor visar att vi som 75-åringar i genomsnitt är något mindre öppna än då vi var yngre, men skillnaden är verkligen inte stor...
Svar: Det finns forskning, politiska initiativ och ursprungsfolk själva som arbetat med klimatförändringarnas inflytande på de arktiska ursprungsfolken. Sammanfattningsvis kan man säga att ursprungsfolken själva under lång tid försökt få världen att uppmärksamma de hot som de står inför. Detta inleddes långt innan klimatförändringarna blev en stor global politisk fråga. Bra översikter av det arktiska politiska arbetet kring dessa frågor är bland annat de rapporter och årsskrifter som ges ut av organisationen International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) i Köpenhamn. De finns på...