Annons

miljö

Träd har alltid en historia att berätta och ofta är den tätt sammanflätad med människans. I Jorden runt på 80 träd beskriver Jonathan Drori med en blandning av växtvetenskap, botanik och naturhistoria 80 träd från världens alla hörn – och den roll de har spelat och ännu spelar i människors liv. Det här är en bok för alla som vill bli lite mer allmänbildade och tycker om att lära sig små bitar om många saker. Perfekt läsning för de korta stunderna eftersom varje träd beskrivs på ett uppslag. Jonathan Drori bjuder på intressanta fakta och berättelser om trädens sätt att växa och fortplanta sig...
När alla talar om klimatfrågan kan det vara skönt att ta något steg tillbaka och försöka få en större bild. Så fungerar den här boken, skriven av meteorologen Pär Holmgren. Steg för steg väver han ihop jordens geologiska historia med människans snabba framväxt och klimatforskningens utveckling. I första delen av boken går han pedagogiskt igenom några av de invändningar som fortfarande kan höras från folk som inte tror på klimatforskarnas varningar om att utsläppen av växthusgaser leder till en global uppvärmning. Därefter vänder och vrider han på resonemangen om vilken typ av åtgärder som är...
Det här är en intressant men svårbesvarad fråga. Det korta svaret är att ingen vet vad som skulle hända med jorden om människan dog ut. Jag tar mig därför friheten att spekulera tämligen fritt. Vid en första anblick ligger det nära till hands att tro att jorden och naturen generellt sett skulle må bättre utan människor, i synnerhet om man är misantropiskt lagd. Somliga menar att mänsklig verksamhet i form av exploatering, överutnyttjande av naturens resurser, utsläpp av föroreningar och skadliga ämnen tillsammans med pågående klimatförändringar bidrar till att vi nu befinner oss i ett sjätte...
Dagens äpplen härstammar från arter som förädlats längs vägen från Asien till Europa. För fem miljoner år sedan var äpplen små, sura och spreds av fåglar. Med tiden blev de större och sötare och spreds av större djur, som häst och noshörning. För 3 000 år sedan började människor systematiskt att korsa det europeiska vildäpplet med arter som kom via Sidenvägen. Enligt Robert Spengler vid Max Planck-institutet i Jena, som studerat äpplets utveckling, är fyra arter grunden för det moderna äpplet: Malus domestica från Sibirien, Malus orientalis i Mellanöstern, Malus asiatica från Kina och det...
Luftföroreningar är ett globalt hälsoproblem, men att mäta luftkvalitet kräver ofta stora och dyra mätstationer. Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har i samarbete med avknoppningsföretaget Insplorion utvecklat en liten sensor, som gör det enklare och billigare att mäta luftföroreningar med hög precision. Sensorn testas nu i bland annat Mölndal, där den monterats på en lyktstolpe för att mäta koncentrationen av kvävedioxid. Tekniken är baserad på plasmoner, nanostora strukturer av ledande material – ofta guld eller silver – som absorberar eller sprider ljus av vissa våglängder...
Två fisktärnor möts i luften. Men vad gör de? Tidigt på våren brukar hannen överlämna fisk till honan sittandes på marken, en frierimatning. Bilden är dock tagen i början av juni, då ungarna har kläckts. Å andra sidan ska man akta sig för att ge en enstaka händelse för stor betydelse. Kanske träffades paret av en slump och förenades i en hastig puss, en symbolisk matöverlämning utan fisk. Fisktärnor lever på småfiskarna storspigg och småspigg, som blivit mycket vanligare när det kustnära ekosystemet i Östersjön förändras. Samtidigt minskar abborren på många platser i skärgården, då spiggen...