Annons

miljöforskning

Forskare vid Sveriges miljöinstitut har gjort en djupdykning i återvinningscentralernas containrar. De fann att 18 procent av skräpets vikt bestod av prylar som kan säljas, om man skapar en marknad för dem. De flesta av föremålen bedömdes ha ett ganska lågt värde. Det beror antagligen på att de mer värdefulla prylarna lämnas direkt till välgörenhetsorganisationer. Återvinningscentralerna som ingick i studien hade sådana inlämningsstationer. Om de inte hade haft det så hade värdet på de slängda sakerna sannolikt varit högre, tror forskarna. Merparten av de säljbara prylarna från containrarna...
Polyklorerade bifenyler, PCB:er, är en grupp miljöfarliga kemikalier som började förbjudas redan på 1970-talet, men som fortfarande ställer till med problem. PCB:er är nämligen svårnedbrytbara och dessutom fettlösliga, vilket medför att de ansamlas i vävnaden hos många sorters djur. PCB:er påverkar både immunförsvaret och fortplantningen. En grupp som drabbats hårt är de marina rovdjuren och framför allt de arter som är högst upp i näringskedjorna, så kallade topprovdjur. Späckhuggaren är ett typiskt topprovdjur. Ett stort forskarteam med deltagare från Europa och USA har samlat in mängder...
Om kontaktlinser utsätts för den typ av bakterier som används vid avloppsrening bryts plasten i linserna ned till mindre bitar, som sedan följer med ut i havet och bidrar till att öka mängden mikroplast. Detta framgår av en amerikansk studie som nyligen presenterades vid American Chemical Societys årliga kongress. Forskarna, som är verksamma vid Arizona state university, uppskattar att den totala mängden kontaktlinser som varje år hamnar i amerikanska avloppssystem uppgår till närmare 10 ton. Situationen kan antas se likartad ut i de flesta andra länder. Siffran bygger på en enkätstudie som...
Balar med plastförpackningar tornar upp sig så långt ögat kan se. Till plastsorteringsföretaget Swerec i småländska Bredaryd forslas omkring hälften av all plast som svenskarna slänger i återvinningen. Det är påsar, burkar och lock – men också sådant som inte hör hemma bland förpackningarna. Ur en av balarna hänger en trasig foppatoffel. Ur en annan tittar några galgar och en gul leksaksbil fram. – Bromsskivor och bildäck är vanligt, vi hittar sexleksaker, men äckligast är döda djur. En gång låg det en älg i en av balarna, säger produktionsteknikern Nellie Dimiraca. En kemisk återvinning. I...
Hur mycket mikroplast sprids egentligen från fotbollsplaner med konstgräs? För att få svar på den frågan tog norska forskare hjälp av skolelever över hela Norge. I projektet ”sjekk kunstgresbanen” undersökte fler än 12 000 norska barn hur mycket plastgranulat som fastnade på skorna och i kläderna efter en halvtimmes match på konstgräs. Resultatet visar att varje spelare i genomsnitt fick med sig motsvarande två milliliter av de små plastbitarna. Mängden ökade något om planen var blöt. Enligt forskarna, från bland annat det norska institutet för luftforskning, motsvarar det 65 ton per år om...
Vid Boliden Bergsöes blysmältverk i Landskrona smälts blybatterier ner så att metallen kan återanvändas. Processen släpper ut koldioxid, men även mycket små mängder bly. I ett nystartat forskningsprojekt med stöd från Energimyndigheten ska Boliden tillsammans med forskningsinstitutet Rise undersöka om algodlingar kan minska utsläppsproblemen. Rökgaser från blyåtervinningen leds till vattenfyllda odlingstankar som kan stå utanför fabriken. Algerna använder koldioxiden vid sin fotosyntes. Samtidigt får de i sig blypartiklar, som även fastnar på deras yta. När algerna dör sjunker de till botten...