Annons

miljöforskning

Genetiska studier av spigg i Östersjön visar att fiskarna har anpassat sig till människans miljöpåverkan. Spiggbestånd som lever i närheten av pappersbruk har specifika genetiska förändringar, som saknas hos spigg som lever i rent vatten. Likartade genetiska förändringar har även upptäckts hos spiggbestånd som lever i kraftigt övergödda områden av Östersjön. Att det råder olika selektionstryck i rent respektive förorenat vatten är inte så konstigt. Men ur ett evolutionärt perspektiv har människans miljöpåverkan pågått under en förhållandevis kort tidsperiod. Att processerna redan resulterat i...
Vätgas skulle kunna vara framtidens bränsle. Vid förbränning frigörs stora mängder energi med vatten som enda biprodukt. Men det finns ett stort problem, vätgas förekommer inte fritt i naturen. Gasen måste därför framställas, vilket kräver något mer energi än den mängd som frigörs vid förbränningen. Vissa grönalger kan producera vätgas via fotosyntesen. Eftersom solen utgör energikällan, skulle den här processen kunna utnyttjas för en hållbar bränsleproduktion. Nu har ett forskarteam från Uppsala universitet visat att grönalgen Chlamydomonas reinhardtii är oväntat bra på att utnyttja...
Våra vattendrag innehåller låga doser av läkemedel som inte fångats upp av reningsverken. Vilken effekt de har på vattenorganismerna är relativt okänt. Men nu visar svensk forskning att fiskarnas beteenden kan påverkas av de ångestdämpande preparat som förekommer i vattnen runt våra tätorter. Forskarna har undersökt hur abborrar påverkas av oxazepam, en substans som bland annat finns i läkemedlet Sobril. Abborrarna fick genomgå ett antal beteendetest där forskarna studerade fiskarnas aktivitetsnivå, hur modiga de var samt hur sociala de var. En grupp abborrar genomgick testen i akvarier...
Forskare vid Linköpings universitet har fått ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för att utveckla metoder för massproduktion av organiska solceller. Solcellerna ska tillverkas med en maskin som påminner om en tryckpress. Slutprodukten blir en supertunn solcellsfilm på rulle med en rad olika användningsområden. – Man skulle kunna klä in hela husfasader med solcellsfilm och formbarheten medför att man även kan tillverka markiser och persienner av dem. Dessutom kan man sätta dem direkt på fönstren, eftersom de är transparenta, säger professor Olle Inganäs som leder projektet vid Linköpings...
En smart bomullsfiber har utvecklats av forskare vid Eindhoven university of technology och The Hong Kong polytechnic university. Bomullsfibrerna behandlas med en temperaturkänslig polymer, vilket gör ytan väldigt svamplik vid låga temperaturer (23°C). Bomullen kan då absorbera fukt från luften motsvarande 340 procent av sin egen vikt. När temperaturen sedan stiger, till 34–40 °C, blir ytan i stället vattenavstötande och avger det absorberade vattnet. Den här cykeln kan upprepas många gånger. Forskarnas inspiration kommer bland annat från ökenlevande skalbaggar, som samlar dricksvatten på sin...
En ny sorteringsapparat baserad på artificiell intelligens känner igen flera tusen olika batterisorter, och kan även lära sig att identifiera smutsiga och trasiga batterier. De uttjänta batterierna placeras på ett rullband där de passerar en kamera. På några millisekunder analyseras bilderna och jämförs med batterier som finns lagrade i maskinens databas. När batterierna har identifierats puttas de ner i rätt sorteringskärl med hjälp av tryckluftsstrålar. Maskinen sorterar 5–10 batterier per sekund, vilket motsvarar minst 500 kilo batterier varje timme. – Maskinen lagrar även information om...