Annons

neurovetenskap

Det är svårt att ge ett allmänt svar på din fråga då begreppet känslor som bekant rymmer många olika dimensioner – allt ifrån upprymdhet och glädje till sorg och ilska, för att bara nämna några exempel. Känslornas ursprung i hjärnan har studerats hos människan med modern funktionell hjärnavbildningsteknik, där man framför allt visat vilka områden i hjärnan som är aktiva när vi tolkar känsloläget hos andra personer, exempelvis utifrån bilder på ansikten som är arga eller glada . Tyvärr så är den rumsliga upplösningen för dessa tekniker inte tillräcklig för att kunna undersöka hjärnaktivitet på...
I våra hjärnceller pågår en ständig elektrisk aktivitet. I tekniska sammanhang, till exempel hos ljudanläggningar, brukar sådan aktivitet kallas för brus. Om vi placerar oss i ett helt ljudisolerat rum kan vi ändå höra ljud från vår egen kropp, exempelvis när blodet strömmar genom de blodkärl som befinner sig nära hörselorganet i innerörat. På samma sätt är det med synen. Ögats näthinna är en del av hjärnan. Den består av specialiserade nervceller som fångar upp ljuskvanta och omsätter dem till elektriska signaler. Syncellerna kan också stimuleras på annat sätt, till exempel genom mekanisk...
Att stora dinosaurier såsom stegosaurus hade två hjärnor, en i huvudet och en i bakdelen, har faktiskt visat sig vara en myt. Däremot vågar jag nog sätta en slant på att de hade en ”bukhjärna” eller, med en mer korrekt benämning, ett enteriskt nervsystem. Detta nervsystem utgörs av miljontals nervceller komplext kopplade till varandra i ett nätverk som omfattar hela mag-tarmkanalen. Nervcellerna ligger inneslutna i tarmväggen i ansamlingar, ganglier, med ett hundratal celler i varje. Härifrån kan de känna av tillståndet i mag-tarmkanalen, till exempel fett och socker i tarminnehållet, eller...
Amerikanen Henry Molaison – känd i medicinhistorien som H.M. – led av svår epilepsi. År 1953 försökte kirurgen William Scoville bota sjukdomen genom att skära bort en bit av tinningloben i båda hjärnhalvorna. Henry var då 27 år gammal. Anfallen blev färre – men samtidigt försvann Henrys förmåga att lagra nya minnen. Ända till sin död 2008 levde han i en värld där nästan alla intryck försvann inom någon minut. Kirurgen som opererade Henry var morfar till den amerikanske journalisten Luke Dittrich, som har skrivit en bok om H.M. Avsnitten om kirurgen William Scoville och hans vurm för...
Zoe Cormier är en vetenskapsjournalist med öppet sinne. Så är hon också en av grundarna till Guerilla science – ett gränsöverskridande projekt som bland annat arrangerat vetenskaps­happenings på rockfestivaler. I Sex, droger och rock’n’roll dammsuger hon den forsk­ning som finns om vardera ämne, med fokus på neuro­vetenskap. Hon gläds åt att människans sexuella njutning är så mycket mer avancerad än de flesta djurs, i alla fall om man jämför kvinnans orgasm med andra arters honor, och förfasas över allt det lidande som skapats för att kuva människors lustar. Hon uppmärksammar drogers roll i...
Den amerikanske psykologen Michael Gazzaniga har ett långt och rafflande forskarliv bakom sig. Hans vetenskapliga genombrott kom redan på 1960-talet när han studerade patienter som fått förbindelserna mellan sina hjärnhalvor avskurna. Michael Gazzaniga upptäckte att hjärnhalvorna arbetar relativt oberoende av varandra, som om de hade var sitt ”jag”. Och de visade sig ha olika personlighet, bland annat när det gäller intresse för detaljer respektive helheter. Senare lanserade han en teori om att höger hjärnhalva innehåller en ”tolkare” som strävar efter att foga ihop lösryckta intryck till...