Annons

Newton

Finns perfekta cirklar? Hur du svarar på den frågan säger allt om ditt förhållande till matematiken.
För 600 år sedan Den kinesiske amiralen Chung-ho gör i början av 1400-talet en upptäcktsresa och kommer omkring år 1405 så långt västerut som till Egypten. Han besöker också Mekka.
Jorden som en tredelad, på vatten flytande skiva är en föreställning som härskade under antiken och som övertogs av medeltidens människor."
I Simon Singhs bok Big bang får den sin historia. Singh är brittisk författare och tv-producent, han har doktorerat i partikelfysik.
Det finns många orsaker bakom det stora intresset för mannen och hans teorier. Mytologiseringen av Albert Einstein själv - klok, tankspridd, fiolspelande och ovårdad - är en viktig ingrediens.
Alltmer övertygas jag om att elektrodynamiken för rörliga kroppar, som den för närvarande framställs, inte motsvarar verkligheten utan kommer att kunna framställas enklare.