Annons

Nu & då

Det sägs ofta att vi lever i en polariserad tid. Men vad betyder det exakt? Det är ofta rätt oklart, påpekar Henrik Oscarsson , professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. – Vi lever faktiskt inte i en särskilt polariserad tid, säger han. Han stödjer sig på bland annat SOM-institutets datamängder och på Valforskningsprogrammets dataserier. Till exempel är partisystemets höger-vänsterpolarisering något högre nu än för 25 år sedan, men skillnaden är rätt marginell (0.49 jämfört med 0,45 på en engradig skala). Han och hans kolleger har även mätt omfattningen av så kallad...
Dagens 70-åringar är friskare och mer utåtriktade än förr. Och äldre män och kvinnor blir allt mer lika varandra till både kropp och själ. Det är några av de viktigaste resultaten av det så kallade H-70 projektet vid Göteborgs universitet . Det startade på 1970-talet, så nu börjar man få långa tidsserier. Till exempel: I början av 1970-talet körde bara 3 procent av de 70-åriga kvinnorna bil – numera handlar det om över 60 procent. Bara sedan år 2000 har andelen 70-åringar som kan stå på ett ben fördubblats. Och andelen som tränar flera gånger i veckan har ökat från ett par enstaka procent...
Vaccinationer mot allvarliga sjukdomar som polio och mässling är – näst efter rent vatten – den viktigaste faktorn för global folkhälsa, enligt Folkhälsomyndigheten. Ett problem är att spädbarn inte kan vaccineras, eftersom deras immunsystem inte är moget. Nu har forskare studerat hur delar av mammans immunförsvar förs över till barnet via moderkakan. Det handlar om antikroppar, som uppmärksammar immunsystemet på kroppsfrämmande ämnen. Den nya studien visar att dessa antikroppar är specialiserade på att aktivera immunförsvarets mördarceller (NK-celler), som till skillnad från övriga...
Generellt har män större kunskap om grundläggande ekonomi än kvinnor. Män har bättre självförtroende i ekonomiska frågor medan kvinnor är mer osäkra och ängsliga. – Jag tycker att skillnaden är märklig eftersom kvinnor i större utsträckning än män går på universitet och jobbar ungefär i lika stor utsträckning, säger Therése Lind, vid Linköpings universitet, som skrivit avhandlingen. I sina studier har hon framför allt fokuserat på begrepp som inflation, avkastning och finansiell risk. Skillnaden mellan könen få stora konsekvenser. – Män tar till exempel större risker, vilket påverkar...
2010 hittade ryska arkeologer ett fossilt ben från en flickas lillfinger i grottan Denisova i Sibirien. Dna-analyser visade att flickan tillhört en egen grupp, skild från moderna människor och neandertalare. Det finns mycket få fynd av denisovamänniskor. Förutom lillfingerbenet har forskare bara hittat några tänder och ett käkben. Att utifrån detta rekonstruera hur den utdöda människogruppen såg ut har därför varit mycket svårt. Men med hjälp av en ny genetisk metod har en grupp israeliska och spanska forskare lyckats kartlägga denisovamänniskans anatomi. Resultatet presenteras i tidskriften...
Fartyget är unikt i sitt slag, ett välbevarat krigsfartyg av ny typ – ett större oceangående fartyg med kanoner. – Vi har dykt i tre veckor nu i slutet av sommaren. Vi har grävt runt skeppet på botten, berättar Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola. Detta är en av de bäst bevarade skeppen från denna tid , vilket gör det till ett litet fönster till senmedeltidens sjöfart. – Mycket är bevarat, vi har hittat tunnor som sannolikt har innehållit proviant – öl och stör, säger Johan Rönnby . De har även funnit en handbössa eller handkanon liksom pilspetsar från armborst...