Annons

oceanografi

Tsunamin för ett år sedan var 1-2 meter hög när den nådde land så långt bort som vid Nova Scotia på Kanadas östra sida, mer än 2 000 mil från jordskalvet.
Världshaven dämpar växthuseffekten genom att ta upp en del av koldioxiden som vi människor släpper ut genom avgasrör och skorstenar.
Varje år uppstår ungefär lika många orkaner, eller tropiska cykloner som meteorologerna föredrar att kalla dem.
Enligt Förenta nationernas klimatpanel, IPCC, är det så gott som säkert att utsläppen av koldioxid och andra så kallade växthusgaser är huvudorsaken bakom de senaste decenniernas globala uppvärmnin
Metan är en kraftfull växthusgas. Den är tjugo gånger effektivare än koldioxid. Metangas läcker ut i atmosfären från oljefält och vid oförsiktig hantering av naturgas.
Höga som trevåningshus reser sig de vita spetsiga torn som en grupp havsforskare råkade få syn på när de skulle studera bergsområdet som kallas Atlantismassivet.