Annons

olja

Den 80-årige mikrobiologen och Crafoordpristagaren Carl Woese har lagt fram en intressant teori om livets utveckling som skiljer sig från de klassiska teorierna om evolutionen.
Det har kommit in tre återkopplingar till artikeln Etanol - slöseri med resurser och energi i Forskning & Framsteg nr 7/07. Jämförelserna är inte rättvisa Dagens jämförelser mellan spannmålsetanol och brasiliansk sockerrörsetanol haltar. Vid sockerrörsskörd bärgas normalt hela grödan, och biprodukterna används som bränsle i etanolanläggningen, vilket ger hög energieffektivitet. Vid spannmålsskörd för etanolproduktion inkluderas normalt inte halmen. Energimässigt skulle den kunna täcka större delen av energibehovet i etanolanläggningen. Därtill fås drank vars energiinnehåll motsvarar...
Vad är det som leder till demokratisk utveckling? Vid 2000-talets början betraktades knappt hälften av världens länder som demokratiska.
Frågan om vem som äger Arktis aktualiserades nyligen när ett par ryska miniubåtar dök ner rakt under Nordpolen.
Vi kommer aldrig mer att kunna säga att vi inget visste, för rapporten från IPCC lämnar klara besked. Håller jorden på att värmas upp? Ja. Är det ökad mängd växthusgaser som är orsaken? Ja.
Mer än femton år har gått sedan Sovjetunionen, ett av världens och historiens mäktigaste imperier, gick under.