Annons

Östersjön

Januari-februari 1945, den sista krigsvintern. Ännu några månader kvar till krigsslutet.
Gotska Sandön är en märklig plats. Så märklig att en del av den avsattes som nationalpark redan år 1909, en av Sveriges och Europas nio första nationalparker.
Redan på 1960-talet började man nyttja båtbottenfärg som innehöll giftiga tennföreningar. Då kan inte havstulpaner och sjögräs fästa på skroven, och fartygen rör sig lättare och spar bränsle.
I Stockholms ström fiskar man lax, och här går det bra att bada. Ändå är vattnet långt ifrån rent.
Haven täcker cirka 70 procent av jordens yta, och ungefär tre fjärdedelar av solenergin tas emot av världshaven. Förutom att värma upp havsytan omsätts solstrålningen i vindar.
De senaste tjugo årens forskning inom vågkraft har nästan enbart gällt anläggningarnas mekaniska del. Liten möda har lagts på att utveckla själva generatorn. Tills nu.