Annons

ovetenskap

För detta ändamål används två av mänsklighetens stora uppfinningar: den vetenskapliga metoden (med alla sina varianter och specialfall) och det vetenskapliga samtalet (universiteten, tidskrifterna,
Det är femte gången sedan utmärkelsen började delas ut för arton år sedan som den går till en akademiskt verksam forskare.
Den brittiske astronomen Percy Seymour vid University of Plymouth har just kommit ut med en bok där han argumenterar för att spådomskonsten astrologi är en vetenskap.