Annons

ovetenskap

För detta ändamål används två av mänsklighetens stora uppfinningar: den vetenskapliga metoden (med alla sina varianter och specialfall) och det vetenskapliga samtalet (universiteten, tidskrifterna,
Det är femte gången sedan utmärkelsen började delas ut för arton år sedan som den går till en akademiskt verksam forskare.
Den brittiske astronomen Percy Seymour vid University of Plymouth har just kommit ut med en bok där han argumenterar för att spådomskonsten astrologi är en vetenskap.
Cirklarna i sädesfälten i England har fått övernaturliga förklaringar och utlöst andliga upplevelser.
Hos människor finns behov av en livshållning där frågor av typen lidande, ondska, öde, mening och död tas på stort allvar. Religionen har ett språk för detta.
  •