Annons

planetforskning

Hittills har alla studier av vår kosmiska omvärld baserats på den kopernikanska principen: att fysikens lagar är konstanta och gäller överallt i universum.
I galaxen Haro 11, vars ljusstrålar tar 300 miljoner år på sig för att nå oss, avslöjas hur stjärnor och galaxer bildades vid tidernas begynnelse. Haro 11 är nämligen en ovanlig galax.
Mötet mellan asteroiden Lutetia och rymdsonden Rosetta skedde 454 miljoner kilometer bort, utanför planeten Mars bana.
I ett helt hov av månar och ringar som planeten Saturnus håller sig med är Enceladus en av de minsta medlemmarna.
Vid den tid då jorden kom till, för 4,5 miljarder år sedan och sedan ytterligare ett par miljarder år framöver, var solens strålning en tredjedel lägre än i dag.
Denna något psykedeliska bild av solen har skickats till jorden av Solar Dynamic Observatory. Det amerikanska solteleskopet påbörjade i februari sitt 5-åriga uppdrag att vaka över solens aktiviteter.